Bir gənc həmişə şikayətlənirdi.

한 청년이 항상 불평하고 있었습니다.


Bir qoca ona nəsihət verib dedi:

한 노인이 그에게 교훈을 주며 말했습니다.


- Sən çox varlı adamsan, nahaq yerə şikayətlənirsən.

"자네는 매우 부유한 사람이야, 무의미하게 불평하지 말게."


- Necə?

"어떻게요?


Mən varlıyam?

제가 부자라구요?


Bəs o var-dövlət hanı?

그런데 그 재산은 어디에 있나요?"


- Bax, elə sənin gözlərin.

"봐, 여기 자네의 눈들이야.


Onları neçəyə satarsan?

그것들을 얼마에 팔겠나?"


Cavan oğlan cavab verdi:

청년은 대답했습니다.


- Nə qədər pul versən də, gözlərimi satmaram.

"돈을 얼마를 준다 해도 저는 제 눈들을 팔지 않을 거에요."


- Elə isə əllərini sat.

"그러면 손들을 팔게.


Mən əvəzində sənə çoxlu qızıl verərəm.

대신 나는 자네게에 많은 황금을 주겠네."


- Dağ boyda qızıl da versən, əllərimi vermərəm.

"산처럼 금을 준다 해도, 저는 제 손을 팔지 않을 거에요."


- İndi sən nə qədər varlı olduğuna inandınmı?

"지금 자네는 얼마나 부유한지 믿었지?


Dünyada ən böyük var-dövlət insanın sağlamlığıdır.

세상에서 가장 큰 재산은 인간의 건강이야.


Bunu heç bir zaman unutma!

이것을 그 언제라도 잊지 말게!"


şikayətlənmək 항의하다, 불평하다, 불만을 갖다


=====


Gənc oğlan nədən şikayət edirdi?

청년은 무엇 때문에 불평하고 있었습니까?


Qoca kişi necə nəsihət verdi?

할아버지는 어떻게 충고했습니까?


Dünyada ən böyük dövlət nədir?

세상에서 가장 큰 재산은 무엇입니까?

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요