Метро

지하철


Метро - йәр астидики шәһәр.

지하철은 지하에 있는 도시입니다.


У заман тәливигә лайиқ селинмақта.

그것은 시대의 요구에 부응해 건설되고 있습니다.


Бурун адәмләр ешәк, ат, төгә билән маңған.

옛날에 사람들은 당나귀, 말, 낙타로 다녔습니다.


Һазир улар машина, самолёт, поезд билән қатнайду.

현재 그들은 자동차, 비행기, 기차로 왕래합니다.


Алмута - аһалиси көп чоң шәрәр.

알마티는 사람들이 많은 거대한 도시입니다.


Шуңа Алмутида метро селинмақта.

그래서 알마티에는 지하철이 건설되고 있습니다.


Йәр астидики бу шәһәр мәрмәр таштин ясилиду.

지하에 있는 이 도시는 하얀 대리석으로 건설되고 있습니다.


Ичи йоп-йоруқ.

그 내부는 매우 밝습니다.


Һаваси таза, салқин.

그것의 공기는 깨끗하고 시원합니다.


У йәргә эскалатор билән чүшүп чиқиду.

그곳으로 에스컬레이터로 내려가 들어갑니다.


Поездлар йәр астида тез маңиду.

기차들은 지하에서 빠르게 다닙니다.


Поездниң ишиклири өзи ечилип, өзи йепилиду.

기차의 문들은 스스로 열리고, 스스로 닫힙니다.


метро مېترو 지하철 аст ئاست 바닥, 아래 аста ئاستا 느린, 천천히 тәләв تەلەپ 요구, 요청 лайиқ لايىق 가치가 있는, 권리가 있는, 자격이 있는, 적합한, 적절한, 의무가 있는 ешәк ئېشەك 당나귀 һазир ھازىر 현재, 지금 машина ماشىنا 자동차 поезд پويىز 기차 қатнимақ قاتنىماق 정기적으로 다니다, 왕래하다 аһалә ئاھالە 인구, 주민, 대중 шуңа شۇڭا 그래서, 그렇기 때문에 мәрмәр مەرمەر  흰 대리석 таш تاش 돌  ясалмақ ياسالماق 짓다, 건설하다 йоруқ يورۇق 밝은, 빛나는 таза  تازا 깨끗한 эскалатор  لىفت, لىفىت, لىفىت 에스컬레이터 чүшмек چۈشمەك 내려가다 ишик ئىشىك 문, 입구 ечилмек ئېچىلماق 열리다 йепилмақ يېپىلماق 덮다, 닫히다


- 명사+дики 는 '~에 있는'이라는 의미다. 처격+ки 형태다.

- 명사 여격+лайиқ 은 '~에 부응해'. '~에 부합되게', '~에 따라서' 라는 의미다.


=====


카자흐스탄 위구르인 마을


Йеза

마을


Биз йезида туримиз.

우리들은 마을에서 삽니다.


Йезимизда йеңи өйләр селинған.

우리들의 마을에는 새로운 집들이 있습니다.


Кочилири кәң вә түз.

거리들은 넓고 쭉 뻗어 있습니다.


Йезида мечит, сода мәркизи, мәктәп, балилар бағчиси бар.

우리들의 마을에는 모스크, 시장, 학교, 유치원이 있습니다.


Бизниң йезида китапхана бар.

우리들의 마을에는 도서관이 있습니다.


Биз дайим китап елип оқуймиз.

우리들은 항상 책을 빌려서 읽습니다.


Тәтил күнлири муәллим бизни йезимизниң гөзәл йәрлиригә сәяһәткә апириду.

방학때 선생님은 우리들을 우리들의 마을의 아름다운 곳들로 여행을 데려가십니다.


түз تۈز 의미 1. 평평한 2. 쭉 뻗은, 직선의 сода سودا 의미 1. 소다, 베이킹파우더 2. 거래, 교역, 무역 мәркәз مەركەز 중심지, 센터 сода мәркизи سودا مەركىزى 시장 мәктәп مەكتەپ 학교 бағчә باغچە 정원 балилар бағчиси بالىلار باغچىسى 유치원 китапхана كۇتۇپخانا 도서관 дайим دائىم 항상 китап كىتاب 책 тәтил تەتىل 휴가, 방학 сәяһәт ساياھەت 여행 апармақ ئاپارماق 데려가다, 인도하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요