Sizin neçə yaşınız var?
- 당신은 몇 살인가요?

Mənim on səkkiz yaşım var.  Bəs sizin neçə yaşınız var?
- 저는 18살이에요.  당신은 몇 살인가요?

Mənim qırx altı yaşım var.
- 저는 46세에요.

Sizin qardaşınız varmı?
- 당신은 형제가 있으세요?

Mənim bir qardaşım var.
- 제게는 형제가 하나 있어요.

Qardaşınızın neçə yaşı var?
- 당신의 형제는 몇 살인가요?

Onun otuz iki yaşı var.
- 그는 32세에요.

Sizin uşağınız varmı?
- 당신에게는 자식이 있나요?

Mənim bir uşağım var.
- 제게는 자식이 하나 있어요.

Uşağınızın neçə yaşı var?
- 자식은 몇 살인가요?

Onun beş yaşı var.
- 그는 5살이에요.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요