Sizin neçə yaşınız var?
- 당신은 몇 살입니까?

Mənim on altı yaşım var.
- 저는 16살입니다.

O adamın neçə yaşı var?
- 저 사람은 몇 살입니까?

O adamın qırx beş yaşı var.
- 저 사람은 45세 입니다.

Siz hansı ildə anadan olmusunuz?
- 당신은 언제 태어났습니까?

Mən 1974-cü ildə anadan olmuşam.
- 저는 1974년에 태어났습니다.

Sizin ad gününüz nə vaxtdır?
Sizin ad gününüz nə haçandır?
- 당신의 생일은 언제입니까?

İyulun beşində.
- 7월 15일 입니다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요