Sən nəyi xoşlayırsan?
- 너는 무엇을 좋아하니?

Televiziya verilişləriniş
- TV 프로그램.

Ən çox sevdiyin televiziya verilişləri hansılardır?
- 네가 가장 좋아하는 TV 프로그램은 무엇이니?

Musiqi verilişləri və əyləncəli televiziya proqramları.
- 음악과 엔터테인먼트 TV 프로그램이야.

Musiqinin hansı növlərini xoşlayırsan?
- 너는 어떤 음악을 좋아하니?

Klassik və xalq musiqisini.
- 클래식과 전통 음악.

Caz musiqisini necə?
- 재즈는 어때?

Onu da xoşlayıram.
- 나는 그것도 좋아해.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요