Bu nimalar?
이것들은 무엇입니까?
 
Bu choynak va piyolalar.
이것은 찻주전자와 찻잔입니다.
 
Bu mening choynagim va piyolalarim emas.
이것은 저의 찻주전자와 찻잔이 아닙니다.
 
Bu Nodiraning choynagi va piyolalari.
이것은 노디라의 찻주전자와 찻잔입니다. 

Stolda nimalar bor?
탁자에 무엇들이 있습니까?
 
Qoshiq, pichoq va kosalar bor.
숟가락, 나이프, 공기가 있습니다.
 
Bu Aziz va Yulduzning qoshiq, pichoq va kosalari.
이것은 아지즈와 율두즈의 숟가락, 나이프, 공기들입니다.
 
Ularning uchta kosa, oltita qoshiq va yana oltita pichog'i bor.
 그들은 3개의 공기, 6개의 숟가락, 그 외에 6개의 나이프가 있습니다.


'우즈벡어 > 우즈벡어 종합자료' 카테고리의 다른 글

우즈벡어 회화 - 37  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 36  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 35  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 34  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 33  (0) 2012.01.15
우즈벡어 회화 - 32  (0) 2012.01.15
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요