Bu Lolaning xonasi.
이것은 롤라의 방입니다.
 
Bu o'zbekcha xona.
이것은 우즈벡식 방입니다.
 
Xonada xontaxta bor.
방에는 탁자가 있습니다.
 
Xontaxta atrofida ko'rpachalar bor.
탁자 주변에는 매트가 있습니다.
 
Lolaning televizori ham bu xonada.
롤라의 텔레비전도 이 방에 있습니다.
 
Uning chiroyli gilami devorda.
그녀의 아름다운 카펫은 벽에 있습니다.
 
Ko'rpa va yostiqlari javon ichida.
담요와 베게는 벽장 안에 있습니다.
 
Idishlari boshqa javon ichida.
접시들은 다른 벽장 안에 있습니다.
 
Lolaning xonasi tartibli va ozoda.
롤라의 방은 정리되어 있고 깨끗합니다. 


'우즈벡어 > 우즈벡어 종합자료' 카테고리의 다른 글

우즈벡어 회화 - 39  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 38  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 37  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 36  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 35  (0) 2012.01.16
우즈벡어 회화 - 34  (0) 2012.01.16
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요