Qayerda ishlaysiz?
당신은 어디에서 일하십니까?

Fabrikada ishlayman.
공장에서 일합니다.

Kim bo'lib ishlaysiz?
무슨 일을 하십니까?

Ishchi bo'lib.
노동자입니다.

Rafiqangiz-chi?
당신의 부인은요?

U uyda tikuvchilik qiladi.
그녀는 집에서 재단사 일을 합니다.

Bolalaringiz ishlaydimi yoki o'qishadimi?
당신의 아이들은 일합니까, 공부합니까?

Katta o'g'lim Anvar fabrikada muhandis bo'lib ishlaydi.
큰 아들 안바르는 공장에서 기술자로 일합니다.

Shavkat esa haydovchi. Alisher bu yil universitetga kirdi.
샤브카트는 운전사입니다. 알리셰르는 올해 대학에 들어갔습니다.

Qaysi universitetga?
어떤 대학교에요?

Jahon Tillari Universitetiga.
세계 언어대학교요.

Alisher ko'p tillarni biladimi?
알리셰르는 많은 언어를 압니까?

U o'zbek, o'ris, ozgina ingliz va arab tillarini biladi.
그녀는 우즈벡어, 러시아어, 영어, 아랍어를 압니다.

O'zingiz nechta tilni bilasiz?
당신은 어떤 언어를 압니까?

Men faqat o'zbekcha va o'rischani bilaman.
저는 오직 우즈벡어와 러시아어만 압니다.

Maktabda nemis tilini o'qiganman, ammo gapirolmayman.
학교에서 독일어를 배웠지만 말하지는 못합니다. 


'우즈벡어 > 우즈벡어 종합자료' 카테고리의 다른 글

우즈벡어 강독 - 01  (0) 2012.03.12
우즈벡어 회화 - 42  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 41  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 40  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 39  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 38  (0) 2012.01.17
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요