Qizlaringiz turmushga chiqqanmi?
딸들은 결혼했습니까?

Dilorom turmushga chiqqan. Bolalari bor.
딜로롬은 결혼했습니다. 그녀의 아이들이 있습니다.

U hamshira, lekin hozir ishlamaydi.
그녀는 간호사지만 지금은 일하지 않습니다.

Kuyovingiz qayerda ishlaydi?
사위는 어디에서 일합니까?

Biznes qiladi. Xususiy firmasi bor.
비즈니스를 합니다. 개인 회사가 있습니다.

Yana bolalaringiz bormi?
그 외에 당신의 아이들이 있습니까?

Yana ikkita qizim bor, ular maktabga boradi.
그 외에 두명의 딸이 있습니다, 그ㄷ녀들은 학교에 갑니다.

Kenja o'g'lim Ulug'bek esa hali bog'chaga boradi.
막내아들 울루그벡은 아직 유치원에 갑니다.

Oyim ham biz bilan turadilar. U nafaqa oladilar.
제 어머니도 우리와 함께 삽니다. 그녀는 은퇴했습니다.

Suhbatingiz uchun katta rahmat, xayr.
당신의 이야기에 매우 감사합니다. 안녕히 계세요.

Arzimaydi. Xayr. Salomat bo'ling.
천만에요. 안녕히 가세요. 


'우즈벡어 > 우즈벡어 종합자료' 카테고리의 다른 글

우즈벡어 강독 - 02  (0) 2012.03.22
우즈벡어 강독 - 01  (0) 2012.03.12
우즈벡어 회화 - 42  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 41  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 40  (0) 2012.01.17
우즈벡어 회화 - 39  (0) 2012.01.17
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요