Menim adım Kamaldır.

제 이름은 카말입니다.


Mən evliyəm.
저는 결혼했습니다.


Mənim arvadımın adı Züleyxadır.
제 아내의 이름은 쥘레이카입니다.


Bizim iki uşağımız var : bir oğlan və bir qız.
우리들에게는 두 아이가 있습니다. 한 명의 아들과 한 명의 딸입니다.


Böyüyü oğlandır.
큰 애는 아들입니다.


Onun 10 yaşı, qızın isə 8 yaşı var.
그는 10살입니다. 딸은 8살입니다.


Züleyxa, adətən, səhər saat 7-də durur, mən isə saat 7.30-da.
쥘레이카는, 보통, 아침 7시에 일어납니다. 저는 7시 반에 일어납니다.


Uşaqlar gündüz oxuyurlar, saat birdə məktəbə gedirlər.
아이들은 낮에는 공부합니다. 1시에 학교에 갑니다.


Səhər mən arvadımla yeyirəm, sonra işə gedirəm.
아침에 저는 아내와 함께 식사를 하고, 그 후 일하러 갑니다.


Mənim iş yerim bizim evimizdən uzaqdır.
제 직장은 우리 집에서 멉니다.


Avtobus evimizin yanında dayanır.
버스는 집 근처에서 정차합니다.


Mən avtobusa minirəm və Neftçilər Metrosuna gedirəm.
저는 버스에 타고 네프트칠레르 전역역에 갑니다.


Oradan mən metro ilə Sahil stansiyasına çatıram.
거게에서부터 저는 전철로 사힐 역에 도착합니다.


Burada mən düşürəm və Metrodan piyada bizim ofisimizə gedirəm.
여기에서 저는 내립니다. 그리고 전철역에서 걸어서 제 사무실로 갑니다.


Mən işə saat 9-da çatıram.
저는 직장에 9시에 도착합니다.


Ofisin otaqlarının birində mənim stolum var.
사무실의 방들 중 하나에 제 책상이 있습니다.


Mənim kompyüterim stolun solundadır.
제 컴퓨터는 책상의 왼쪽에 있습니다.


Mənim çox işim kompyüterlə olur.
저의 많은 일은 컴퓨터로 이루어집니다.


Saat birdə bizim nahar vaxtımızdır.
1시는 우리들의 점심시간입니다.


Ofisin yanında bir kafe var.
사무실 옆에 한 카페가 있습니다.


Mən orada nahar edirəm, sonra ofisə gəlirəm.
저는 거기에서 점심을 먹고 사무실에 옵니다.


Bizim boş vaxtımız olur və mən iş yoldaşlarım ilə danışıram, televizora baxıram, qəzet oxuyuram, çay, ya da qəhvə içirəm.
우리에게는 남는 시간이 있습니다. 그리고 저는 직장 동료들과 함께 이야기하고, TV를 보고, 신문을 읽고, 차나 커피를 마십니다.


İşə məktublar gəlir.
직장에 편지들이 옵니다.


Mən onları oxuyuram və ayrı məktublar yazıram.
저는 그것들을 읽습니다. 그리고 답장을 씁니다.


Saat 6-da mən işdən evə gedirəm.
6시에 저는 직장에서 집에 갑니다.


Bir saata mən evə çatıram.
1시간 후에 저는 집에 도착합니다.


Bu vaxt uşaqlar da məktəbdən gəlirlər.
이 시각에 아이들도 학교에서 옵니다.


Biz şam edirik.
우리는 저녁을 먹습니다.


Şamdan sonra uşaqlar dərslərini edirlər.
저녁 식사 후, 아이들은 공부합니다.


Mən isə istirahət edirəm.
저의 경우 쉽니다.


Mən kitab oxuyuram, ya da Züleyxa ilə danışıram və televizora baxıram.
저는 책을 읽거나 쥘레이카와 이야기하고 TV를 봅니다.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요