Əvvəlcə gəlin mənimlə tanış olun.

먼저 와서 저와 인사를 합시다.


Mənim adım İlhamdir.
제 이름은 일함입니다.


Mən evliyəm və mənim balaca ailəm var.
저는 결혼했고, 저는 작은 가족이 있습니다.


Mənim arvadımın adı Çınarədir.
제 아내의 이름은 츠나레입니다.


Mən müxbirəm.
저는 기자입니다.


Mən jurnalda işləyirəm.
저는 신문사에서 일합니다.


O, da müxbirdir.
그녀도 기자입니다.


O, isə Aztv-də işləyir.
그녀는 Aztv에서 일합니다.


Biz qəşəng evdə yaşayırıq.
우리는 좋은 집에서 삽니다.


Evin qabağında gözəl bağımız var.
집 앞에는 예쁜 우리들의 정원이 있습니다.


Qaraj evin aşağısındadır.
주차장은 집 아래에 있습니다.


Bizim 2 uşağımız var : bir qız, bir oğlan.
우리들에게 2명의 아이가 있습니다. 딸 하나와 한 아들입니다.


Bizim oğlumuzun adı İqbaldır.
우리들의 아들의 이름은 이그발입니다.


Onun 9 yaşı var.
그는 9살입니다.


O, məktəbdə oxuyur.
그는 학교에서 공부합니다.


Mənim qızımın adı Fatimadır.
제 딸의 이름은 파티마입니다.


O, çox qəşəng qızdır.
그녀는 매우 좋은 소녀입니다.


Onun 6 yaşı var.
그는 6살입니다.


Onların babası və nənəsi şəhərdə qalırlar.
그들의 할아버지와 할머니는 도시에 남아 있습니다.


Yay fəslində, ya da qışda yaxşı havada biz tez-tez səyahətə çıxırıq.
여름에, 또는 겨울에 좋은 날씨에 우리는 종종 여행을 떠납니다.


Yaxın yerlərə mən ailəmlə bizim maşınımızda gedirəm.
근처에 저는 가족과 함께 우리들의 자동차로 갑니다.


Burada çoxlu qəşəng qəşəng yer var.
여기에 많은 정말 좋은 장소가 있습니다.


Biz səhər tezdən dururuq və səhər yeməyimizi yeyirik.
우리들은 아침 일찍부터 일어나고 아침 식사를 합니다.


Sonra qaşıq, çəngəl, boşqab, nahar yeməyini maşına yığırıq, sonra maşına minirik və rahat səyahətə çixırıq.
그 후 숟가락, 포크, 접시, 점심 식사를 자동차에 모아 담고, 그 후 우리들은 자동차에 타고 편하게 여행을 떠납니다.


Hərdən bir yolda, qəşəng yerlərdə dayanırıq, maşından çıxırıq və oralarda gəzirik.
종종 길에서, 아름다운 장소들에서 멈추고, 차에서 내립니다. 그리고 거기에서 둘러봅니다.


Biz tələsmirik, axşamacan vaxtımız çoxdur.
우리들은 서두르지 않습니다, 저녁에 우리들의 시간이 많습니다.


Təpələrə çıxırıq, oradan gözəl mənzərələrə baxırıq, oranın adamları ilə rastlaşırıq, danışırıq,
우리들은 언덕에 올라갑니다. 거기에서부터 아름다운 경치들을 봅니다. 그곳의 사람들과 만나고, 이야기합니다.


İki-üç saatdan sonra biz meşədə, çayın, ya da gölün yanında dayanırıq.
2-3시간 후 우리들은 숲에, 개천, 또는 호수 근처에 멈춥니다.


Uşaqlar bu vaxt ac olurlar, yemək istəyirlər.
아이들은 이 시간에 배가 고픕니다, 그들은 식사를 하고 싶어합니다.


Biz bir qəşəng ağacın altında yeməyimizi yeyirik, sonra oralarda gəzirik, mənzərələrə baxırıq, ya çayda, ya da göldə çimirik, istirahət edirik.
우리들은 한 좋은 나무의 아래에서 식사를 합니다. 그 후 우리들은 거기에서 둘러보고, 경치를 보고, 또는 개천에서, 또는 호수에서 씻고, 쉽니다.


Biz iki-üç saat da səyahət edirik və sonra evə qayıdırıq.
우리는 2-3시간 여행을 하고 그 후 집에 돌아옵니다.


Uzaq yerlərə hərdən bir ya yaz fəslində, ya da yayda səyahətə gedirəm.
우리들은 먼 장소에 종종 봄, 또는 여름에 여행을 갑니다.


Mən ya ailəmlə, ya da arvadımla çıxıram.
저는 우리 가족들과 함께 또는 아내와 함께 떠납니다.


Uşaqlar babanın evində qalırlar.
아이들은 할아버지 집에 남깁니다.


Uzaq səyahətlərə qatarla, gəmiylə, hava ilə, ya da avtobusla gedirəm.
저는 먼 도시들에 기차로, 배로, 비행기로, 또는 버스로 갑니다.


Adətən mən on gün qabaq biletləri sifariş edirəm.
보통 저는 10일 전에 표들을 주문합니다.


Mən vağzala, dəniz vağzalına, ya da hava limanına gedirəm və kassada növbəyə dayanıram.
저는 역에, 항구에, 또는 공항에 가고, 매표소에서 줄을 섭니다.


Ya da telefonla sifariş edirəm.
또는 전화로 주문합니다.


Ancaq tez-tez oraya telefonla çatmıram.
그러나 종종 거기에 전화가 닿지 않습니다.


Nə isə, mən ya avtobus, ya da taksi ilə hava limanına gedirəm.
어쨌거나, 저는 버스, 또는 택시로 공항에 갑니다.


Kassaya gəlirəm və deyirəm ki, mən iki bilet sifariş etmişem.
저는 매표소에 가서 ‘저는 2장의 표를 주문했습니다’라고 말합니다.


Onlardan biletləri alıram, baqaj isə onlarda qalır.
저는 그들에게서부터 표를 받습니다. 짐의 경우 그들에게 남습니다.


Sonra radio deyir ki, təyyarə gəlib.
그 후 방송에서 ‘비행기가 왔습니다’라고 말합니다.


Biz təyyarəyə minirik və səyahətə çıxırıq.
우리들은 비행기를 타고 여행을 떠납니다.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요