Mənim adım Tahirdir.
제 이름은 타히르입니다.


Mən çox adam tanıyıram : bir yerdə məktəbdə, institutda oxumuşuq, bir yerdə işləmişik, ezamiyətdə, istirahət evlərində tanış olmuşuq, bir evdə, həyətdə yaşamışıq.
저는 많은 사람을 압니다. 우리들은 함께 학교에서, 대학교에서 공부했고, 함께 같이 일했고, 출장에서, 별장에서 만났고, 함께 집에서, 정원에서 살았습니다.


Ancaq Sabir mənim çox yaxın dostumdur.
그러나 사비르는 저의 매우 가까운 친구입니다.


Mən onunla institutda bir qrupda oxumuşam.
저는 그와 함께 대학교에서 한 그룹에서 공부했습니다.


Biz çox vaxt bir yerdə olmuşuq.
우리들은 많은 시간 한 곳에 있었습니다.


O, bir as hündür və qəşəng oğlan idi.
그는 키가 크고 좋은 남자였습니다.


İndi o da evlidir, bir oğlu var, böyük zavodda işləyir.
지금 그도 결혼했고, 한 아들이 있고, 큰 공장에서 일합니다.


İnstitutdan sonra o, Gəncəyə getdi, mən isə Bakıda qaldım.
대학교 후, 그는 겐제에 갔고, 저는 바쿠에 남았습니다.


O, tez-tez Bakıya gəlir-gedir.
그는 자주 바쿠에 왔다 갑니다.


Onun ailəsi Bakıda idi.
그의 가족은 바쿠에 남아 있었습니다.


Nə isə, beş ildən sonra o, Bakıya qayıtdı.
어쨌거나, 5년 후 그는 바쿠에 돌아왔습니다.


Burada o, böyük zavoda getdi.
여기에서 그는 큰 공장에 갔습니다.


İndi də orada işləyir.
지금도 거기에서 일합니다.


Bu gün onun ad günüdür.
오늘 그의 생일입니다.


O da mənim ad günümü bilir.
그도 저의 생일을 압니다.


Bu günləri nə o, nə də mən heç vaxt unutmuruq.
이 날들을 그도, 나도 잊지 않습니다.


Mənim arvadım və iki uşağım var.
나에게는 부인과 2명의 아이가 있습니다.


Arvadım həkimdir, xəstəxanada işləyir.
부인은 의사입니다, 병원에서 일합니다.


Uşaqlarım isə oxuyurlar.
아이들의 경우에는 공부합니다.


Oğlumun 8 yaşı var, qızımın isə 6.
아들은 8살이고, 딸은 6살입니다.


Sabirin oğlunun 7 yaşı var.
사비르의 아들은 7살입니다.


Uşaqlar bir-birini tanıyırlar.
아이들은 서로서로 압니다.


Onlar bir məktəbdə oxuyurlar, ikisi də rəqs dərnəyinə gedirlər.
이들은 같은 학교에서 공부합니다, 두 명도 댄스 동아리에 갑니다.


Mən ailəmi yığdım, evi bağladım və küçəyə çıxdım.
나는 내 가족을 모읍니다, 집을 잠그고 거리에 나갑니다.


Dostumun evi uzaq deyil.
제 친구의 집은 멀지 않습니다.


Hava bir qədər yaxşı deyildir, mən də arvad-uşaqlarla piyada getmək istəmədim.
날씨는 그렇게 좋지 않습니다, 나도 부인과 아이들과 함께 걸어서 가고 싶지 않습니다.


Biz taksi götürdük.
우리는 택시를 데리고 옵니다.


Rahat mindik, getdik.
우리는 편하게 앉고, 갑니다.


Bir az keçdi, maşın dayandı.
조금 지나고, 자동차는 멈춥니다.


Soruşdum : “Nə olub?”
나는 물었습니다. “무슨 일인가요?”


Sürücü cavab verdi : “Polis yolu bağlayıb və indi açacaq”.
운전사가 대답했습니다. “경찰이 길을 막았어요, 이제 열 거예요.”


Ancaq bir qədər vaxt keçdi və ondan sonra polis yolu açdı.
그러나 많은 시간이 지났고, 그 후에 경찰은 길을 열었습니다.


Nəhayət, biz dostumun evinə çatdıq, ancaq bir az gecikdik.
결국, 우리는 내 친구의 집에 도착했다, 그러나 조금 늦었다.


Sabir soruşdu : “Nə üçün gec gəlmişsiz?”
사비르가 물었습니다. “당신들은 왜 늦게 왔나요?”


Atam ona hər şeyi danışdı.
내 아버지는 그에게 모둔 것을 이야기했다.


Şənlik çox yaxşı keçdi.
파티는 매우 좋게 지나갔다.


Bizim çox xoşumuza gəldi.
우리의 마음에 매우 들었다.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요