Bazaru günü idi.
일요일이었습니다.


Bizim işimiz yox idi, vaxtımız boş idi.
우리들의 일이 없었습니다. 우리들의 시간이 비었습니다.


Ancaq biz səhər tezdən durduq.
그러나 우리들은 일찍 일어났습니다.


Mənim həyat yoldaşım səhər yeməyini hazırlamışdı və stolun üstünə qoymuşdu.
제 아내는 아침 식사를 준비했고, 탁자 위에 놓았습니다.


Şənbə günü axşam biz istirahət etmək haqqında çox danışmışdıq.
토요일 저녁 우리들은 쉬는 것에 대해 많이 대화했습니다.


Yoldaşım demişdi : “Kərim, mən eşitmişəm ki, burada yaxşı cıdır meydanı var. Hər Bazar günü orada maraqlı yarışılar keçir. Mənim cıdır çox xoşuma gəlir. Bu mənim üçün ən sevimli tamaşadır. Mən atları çox sevirəm, onların sürətlə qaçmağı məni cəlb edir. Sabah böyük cıdır olacaq və mən ona baxmaq istəyirəm.”
제 아내가 말했습니다. “카림, 저는 여기에 좋은 경마장이 있다고 들었어요. 일요일마다 거기에 재미있는 경기가 진행되요. 저는 경마가 매우 좋아요. 이것은 저를 위해 가장 사랑스러운 경기에요. 저는 말들을 매우 좋아해요, 그것들이 빠르게 달리는 것은 저를 흥분시켜요. 내일 큰 경마가 있고, 저는 그것을 보고 싶어요.”


“Mən də cıdırı və atları, - Kərim dedi, - çox sevirəm və cıdıra məmnuniyyətlə baxaram.”
“저도 경마와 말들 – 카림이 말했습니다 – 저도 매우 좋아하고 경마를 즐거움과 함께 봐요.”


Beləliklə, biz səhər yeməyini yedik, maşina mindik və cıdır meydanına sürdük.
이렇게, 우리들은 아침을 먹고, 자동차를 타고 경마장으로 차를 몰았습니다.


Maşını yoldaşım sürüdü.
자동차를 제 아내가 운전했습니다.


O da maşinı yaxşı sürür.
그녀도 잘 운전합니다.


Tezliklə biz meydana çatdıq.
일찍 우리들은 경마장에 도착했습니다.


Bilet aldıq və yerimizdə oturduq.
우리들은 표를 샀고, 우리들의 자리에 앉았습니다.


Meydana çox adam gəlmişdi.
경기장에 많은 사람들이 왔습니다.


Bizim oraya gəlməyimiz lap vaxtında olmuşdu.
우리들이 거기에 가는 것은 많은 시간이 걸렸습니다.


Çünki təzə atları yarışa bir az bundan qabaq hazırlamışdılar.
왜냐하면 새 말들의 경기가 조금 전에 준비되었기 때문입니다.


Bir at bizim çox xoşumuza gəlmişdi.
한 말이 우리들 마음에 매우 들었습니다.


Bu atın adı Bağır idi.
이 말의 이름은 바그르였습니다.


Çox gözəl at idi.
매우 아름다운 말이었습니다.


Biz bu ata pul qoyduq.
우리들은 이 말에 돈을 걸었습니다.


O, cıdırda birinci yeri tutdu və biz udduq.
그것은 경마에서 1등으로 들어왔고, 우리들은 돈을 땄습니다.


Cıdır çox maraqlı keçmişdi, qəşəng-qəşəng atları gördük.
경마는 매우 재미있게 진행되었고, 우리들은 매우 좋은 말들을 보았습니다.


Fikirləşdim ki, biz buraya tez-tez gələrik.
제 생각에 우리들은 여기에 자주 올 것입니다.


Cıdırdan sonra biz kafeyə getdik.
경마장 후 우리들은 카페에 갔습니다.


Biz çox ac idik, çünki cıdır iki saatdan çox vaxt tutmuşdu.
우리들은 매우 배가 고팠습니다, 왜냐하면 경마는 2시간보다 더 많이 걸렸습니다.


Kafedə bir saat oturduq, dadlı yeməkləri yedik, musiqiyə qulaq asdıq, bir az istirahət etdik.
우리들은 카페에서 한 시간 앉아 있었고, 맛있는 음식들을 먹었고, 음식을 듣고, 잠시 쉬었습니다.


Saat dörd idi və bizim hələ çox vaxtımız var idi.
4시가 되었고, 우리들은 아직 꽤 시간이 있었습니다.


Yeməkden sonra maşını Nəsimi bazarına sürdük.
식사 후 자동차로 네시미 바자르로 갔습니다.


O cıdır meydanına ən yaxınıdır.
그것은 경마장에서 매우 가깝습니다.


Hava isti idi və biz bazarda çox gəzdik.
날씨는 더웠고, 우리들은 시장에서 매우 돌아다녔습니다.


Bazarda çox şey var idi.
시장에는 많은 물건들이 있었습니다.


Biz bir az alma-armud, bir dənə toyuq aldıq.
우리들은 약간의 사과와 배, 닭 1개를 샀습니다.


Bazarın çıxışında bir mağazadan çay aldıq və evə qayıtdıq.
우리들은 시장 출구에 있는 한 가게에서 차를 샀고 집에 돌아왔습니다.


Fikirləşmişdik ki, bunları evdə qoyarıq və bir az istirahət edərik, çünki bizim bazarda gəzməkdən ayaqlarımız ağrıyırdı.
우리들 생각에, 이것들을 집에 놓고 잠시 쉽니다, 왜냐하면 우리들은 시장에서 돌아다녔기 때문에 우리들의 발들이 아팠습니다.


Sonra axşam ya teatra, ya da dənizkənarı parka gəzməyə gedərik.
그 후 저녁에 극장이나 해변 공원에서 산책하러 갈 것입니다.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요