Aman traktorçy bolup işleýär.
아만의 직업은 트랙터 운전사입니다.


Ol öz süryän traktoryna orän gowy seredýär.
그는 스스로 운전하는 트랙터를 매우 잘 관리합니다.


Traktoryny hemişe arassa saklaýar.
그는 트랙터를 항상 깨끗이 유지합니다.


Ýaglamaly ýerlerini wagtly-wagtynda ýaglaýar.
기름칠해야 하는 장소를 제 시간에 기름칠합니다.


Şonuň üçin hem, onuň traktory mydama saz işleýär.
그래서, 그의 트랙터는 항상 정상적으로 가동합니다.


ýaglamak - 기름칠하다 wagtly-wagtynda - 제 시간에, 제 때
mydama - 항상 saz işlemek - (기계가) 정상적으로 가동하다
'투르크멘어 > Türkmen dili (투르크멘 학교) - 01' 카테고리의 다른 글

투르크멘어 강독 - 18  (0) 2012.04.17
투르크멘어 강독 - 17  (0) 2012.04.01
투르크멘어 강독 - 16  (0) 2012.04.01
투르크멘어 강독 - 15  (0) 2012.02.04
투르크멘어 강독 - 14  (0) 2012.02.03
투르크멘어 강독 - 13  (0) 2012.01.25
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요