Bizim köhnə mənzilimiz dörd-mərtəbəli evin üçüncü mərtəbəsində idi.
우리들의 오래된 집은 4층 집의 3층에 있었습니다.


O bina şəhərin mərkəzindədir.
그 건물은 도시의 중심가에 있습니다.


Bizim mənzilimizdə yaşamaq üçün hər şərait var idi.
우리들의 집에 살기 위한 모든 필수품이 있었습니다.


Mənzildə iki otaq, mətbəx, vanna-otağı, tualet – bir sözlə - hər şey var idi.
집에 방 2개, 부엌, 욕실, 화장실 – 즉 – 모든 것이 있었습니다.


Hər otağın balkonu da var idi.
모든 방에 베란다가 있었습니다.


Balkonlar səs-küylü küçəyə çıxırdı.
베란다들은 시끄러운 거리에 나가 있었습니다.


Mən orada qırx ildən çox yaşamışdım.
저는 거기에서 40년 넘게 살았습니다.


Orada mən məktəbə getməyə başlamışdım.
거기에서 저는 학교에 가기 시작했습니다.


Uşaq idim.
저는 아이였습니다.


Anam məni məktəbə aparardı və məktəbdən gətirərdi.
제 어머니는 저를 학교에 데려가고 학교에서 데려왔습니다.


Mən dərslərimi çox sevərdim.
저는 저의 교실들을 매우 사랑했습니다.


Nahar etməkdən sonra mən təz kitab-dəftərlərimi götürərdim və dərslərimi edərdim.
점심을 먹은 후 저는 빨리 제 책과 공책들을 가져왔고 공부하곤 했습니다.


Şənbə və Bazar günləri mən həyətimizin uşaqları ilə ya futbol, ya da başqa oyunlar oynayardım.
토요일과 일요일에 저는 공원에 있는 아이들과 함께 축구를 하거나 다른 놀이를 하며 놀았습니다.


O vaxtlar keçib.
그 시간들이 지났습니다.


İndi mən artıq işləyirəm.
지금 저는 이제 일을 합니다.


Mənim arvadım və dörd uşağım var.
제게는 아내와 4명의 자식이 있습니다.


Bizim ailəmiz artıq artmışdı və bizə bir az böyük mənzil lazım idi.
저희 가족은 이제 늘어났고, 우리들에게 조금 큰 집이 필요했습니다.


Ona görə biz o mənzili satdıq və onun yerinə üç-otaqlı mənzil aldıq.
그래서 우리들은 그 집을 팔고 그 대신에 방 3개짜리 집을 샀습니다.


Bizim təzə mənzilimiz köhnəsindən uzaq deyil.
우리들의 새 집은 예전 것에서 멀지 않습니다.


Köçməkdən qabaq təzə mənzili təmir etdik.
이사하기 전에 새 집을 수리했습니다.


Mənzil beşinci mərtəbədədir.
집은 5층에 있습니다.


Elə bu mənzildə də hər şərait var.
이 집에도 모든 필수품이 있습니다.


Vanna otağında vanna və əlüzyuyan var.
욕실에는 욕조와 세면대가 있습니다.


Burada həyat yoldaşım paltar yuyur, qızlar ona kömək edirlər.
여기에서 제 아내는 옷을 빨고, 딸들은 그녀를 돕습니다.


Dəhlizin divarında böyük güzgü və paltarasan asmışıq.
복도의 벽에는 큰 거울과 행거가 걸려 있습니다.


Bizim yataq otağımız köhnə yataq otağımız kimi böyükdür.
우리들의 침실은 옛날 침실처럼 큽니다.


Bu yataq otağımız da balkonludur.
이 침실도 베란다가 있습니다.


Burada da balkon səs-küylü küçəyə çıxır.
여기에서도 베란다는 시끄러운 길에 나가 있습니다.


Dənizkənarı park bu evə lap yaxındır və biz balkondan dənizi, parkı, şəhəri görürük : qəşəng mənzərədir.
바닷가 공원은 이 집에 매우 가깝고 우리들은 베란다에서 바다를, 공원을 도시를 봅니다. 좋은 풍경입니다.


Axşamlar yayda balkonda otururuq, çay içirik, söhbət edirik, Bakının gözəl axşam mənzərəsinə baxırıq.
저녁에는 여름에 베란다에 앉아, 차를 마시고, 대화를 나누고, 바쿠의 아름다운 저녁 풍경을 봅니다.


Bizim o biri balkonumuz da var.
우리들의 또 다른 베란다도 있습니다.


O, çox böyükdür və həyətə baxır.
그것은 매우 크고 공원을 봅니다.


Balkon pəncərələrlə bağlıdır və onun öz tavanı var.
베란다는 창문들과 연결되어 있고 그것의 고유의 천장이 있습니다.


Pəncərələrin üstünə xanımım qəşəng pərdələr asıb.
창문 위에 제 아내는 좋은 커튼들을 걸었습니다.


Biz bu balkondan mətbəx kimi istifadə edirik.
우리들은 이 베란다를 부엌처럼 활용합니다.


Küncdə qaz peci, sonra çanaq, mətbəx şkafı və soyuducunu qoymuşuq.
구석에 가스레인지, 그 후에 나무 그릇, 찬장 그리고 냉장고를 놓았습니다.


Hər səhər yoldaşım əvvəl işıqları, sonra qaz peçini yandırır və bizim üçün səhər yeməyini hazırlayır.
매일 아침 제 아내는 먼저 전등을, 후에 가스레인지를 켜고, 우리들을 위해 아침 식사를 준비합니다.


Axşam isə mən gec yatmağa gedirəm və qaz peçini, bütün işıqları söndürürəm.
저녁에 저는 늦게 자러 가고 가스레인지, 모든 불을 끕니다.


Mətbəximizdə həmçinin balaca stol və üç stul var.
우리들의 부엌에 또한 작은 식탁과 세 개의 의자가 있습니다.


Adətən, gündüz biz burada yeyirik.
보통, 낮에 우리들은 여기에서 식사합니다.


Axşamlar isə hamımız evdəyik və axşam yeməyini qonaq otağında yeyirik.
저녁에는 우리들 모두 집에 있고 저녁을 손님 방에서 먹습니다.


Bizim qonaq otağımız böyükdür.
우리들의 손님 방은 큽니다.


Burada iki qapı var.
여기에 문 2개가 있습니다.


Birisindən biz mətbəx balkonuna, o birisindən isə yataq otağına keçirik.
문 하나로부터 우리들은 부엌 베란다로, 다른 하나로는 침실로 이동합니다.


Sağ divarın yanında divan, iki kreslonu qoymuşuq.
우리들은 오른쪽 벽 옆에 소파, 2개의 안락의자를 놓았습니다.


Sol divarın yanında paltar şkafı və pəncərənin yanında balaca stolun üstündə televizor var.
왼쪽 벽에 옷장, 그리고 창문의 옆에 작은 탁자 위에 텔레비전이 있습니다.


Qabaq divarın yanında uzun bufet var.
앞 벽의 옆에는 긴 찬장이 있습니다.


Burada biz qab-qacaq, kitablar və çoxlu ayrı şeylər saxlayırıq.
여기에 우리들은 식기류, 책들 그리고 많은 다른 것들을 보관합니다.


Qonaq otağında sağ divarda bir böyük xalça asmışıq, o birisini isə döşəməyə sərmişik.
우리는 손님방에서 오른쪽 벽에 한 큰 카펫을 걸어놓았고, 다른 것은 펼처서 널어놓았습니다,


Ortada böyük stol altı stul ilə dayanıb.
가운데에는 큰 탁자와 6개의 의자가 있습니다.


Qızların hamısı yataq otağında yatır.
여자들 모두 침실에서 잡니다.


Kitab şkafında hər qızın öz rəfi var.
책장에는 딸들 각자의 책장이 있습니다.


Onlar bütün məktəb şeylərini orada saxlayırlar.
그들은 모든 학용품들을 거기에 보관합니다.


Orada onların paltar şkafı da var.
거기에 그들의 옷장도 있습니다.


Ancaq dərslərini onlar, adətən, qonaq otağında edirlər.
오직 공부를 그들은 보통 손님방에서 합니다.


Bizim üçüncü otağımız balacadır.
우리들의 세 번째 방은 작습니다.


Orada mən yoldaşımla qalıram.
거기에서 저는 제 아내와 함께 있습니다.


Mən həmçinin, o otaqdan iş otağı kimi istifadə edirəm.
저 또한, 그 방을 사무실처럼 활용합니다.


Orada bizim çarpayımızdan başqa böyük yazı stolu və onun üstündə kompüter var.
그 곳에 우리들의 침대 외에 큰 책상과 그 위에 컴퓨터가 있습니다.


Divarda mən üç kitab rəfi asmışam.
벽에 저는 책장 3개를 걸었습니다.


Bir sözlə, bizim təzə mənzilimiz çox böyük, rahat və işıqlıdır.
한 마디로, 우리들의 새 집은 매우 크고, 편하고, 밝습니다.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요