Dünən biz çimərliyə gədəndə özümüz ilə balaca uşaqları götürmədik, çünki, hava çox isti idi.
어제 우리들이 해변에 갈 때 우리들과 함께 어린 아이들을 데려가지 않았습니다. 왜냐하면 날씨가 매우 더웠기 때문입니다.


Bizim öz maşınımız yoxdur və biz qatarla getməli idik.
우리들은 자동차가 없습니다. 그래서 우리들은 기차로 가야 했습니다.


Mən atamla bazara getməli idim.
저는 아버지와 함께 시장에 가야 했습니다.


Oradan özümüzlə aparmalı meyvə və tərəvəzi, mağazadan isə ərzağı almalı idik.
거기에서 우리들이 가져갈 과일과 채소를, 가게에서는음식을 사야 했습니다.


Anam isə böyük bacımla çimərlik üçün şeylərimizi hazırlamalı idilər.
어머니는 큰 언니와 함께 해변에 가기 위한 것들을 준비해야 했습니다.


Atamla mən əvvəlcə bazara getdik.
아버지와 함께 저는 먼저 시장에 갔습니다.


Anam bizə nə almalıyıq demişdi.
어미니는 제게 무엇을 사야하는지 말씀하셨습니다


Atam bir şey alanda mən başqa meyvələrə, tərəvəzə baxırdım.
아버지가 무언가 사실 때 저는 다른 과일들, 야채를 보고 있었습니다.


Bazar işimizi qurtaranda biz mağazaları gəzməyə başladıq.
우리들의 쇼핑을 끝냈을 때 우리들은 가게들을 구경보기 시작했습니다.


Nəhayət, hər şeyi aldıq və evə qayıtdıq.
결국, 우리들은 모든 것을 사고 집에 돌아왔습니다.


Onlar da öz etməli işlərini qurtarmışdılar.
그들도 자신들이 해야 하는 일을 끝마쳤습니다.


Saat dördə yaxın biz evdən çıxdıq və stansiyaya getdik.
4시 즈음 우리는 집에서 나와 정거장에 갔습니다.


Bir saatdan sonra biz çimərliyə çatdıq.
1시간 후 우리들은 해변에 도착했습니다.


Əfsuslar olsun ki, biz çimərliyə çatanda, səmanı qara buludlar bağladı və yağış yağmağa başladı.
아쉽게도, 우리들이 해변에 도착했을 때, 하늘을 검은 구름들이 가리고 비가 내리기 시작했습니다.


Hava soyuq oldu.
기온이 추워졌습니다.


Biz evə qayitmalı olduq.
우리들은 집에 돌아와야 했습니다.


Heç qatardan da çıxmalı olmadıq.
전혀 기차에서도 나갈 필요가 없었습니다.


Həmin qatar elə oradan şəhərə qayıdırdı.
같은 기차로 거기에서 도시로 돌아왔습니다.


İndi ki, qayıtmalı olduq, biz özümüzə yaxşı yerləri seçdik və rahat oturduq.
지금, 우리들은 돌아와야 했고, 우리들은 좋은 자리를 골라서 편하게 앉았습니다.


Qayıdanda biz evdə nə hazırlamışdıq hər şeyi yedik, evə də tox çatdıq.
돌아올 때 우리들은 집에서 준비한 모든 것을 먹고, 집에도 만족스럽게 도착했습니다.


Qohumlarımıza isə dedik ki, biz qatarla getməkdən həzz almağa getmişdik.
우리들은 친척들에게 말하기를, 우리들은 기차와 함께 갔기 때문에 즐겁게 갔다고 했습니다.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요