кӣ? (단수) киҳо? (복수) – 누구?
Ин кӣ? 이 사람은 누구입니까?


чӣ? (단수) чиҳо? (복수) – 무엇?
Ин чӣ? 이것은 무엇입니까?


- кӣ와 чӣ는 단수와 복수를 구분하여 사용한다.


чанд? – 얼마나 많은 (how many)
Ту чанд бародар дорӣ? 너는 형제가 몇이니?


чӣ қадар? – 얼마나 많은 (how much)
Чӣ қадар орд дорӣ? 너는 얼마나 많은 밀가루를 갖고 있니?


кай? – 언제?
Кай ба хона меравӣ? 언제 너는 집에 가니?


кадом? – 어떤?
Кадом китобро дӯст медорӣ? 너는 어떤 책을 좋아하니?


чаро?, барои чӣ? – 왜?
Чаро ту кор намекунӣ? 너는 왜 일하지 않니?


дар куҷо? – 어디에서?
Ӯ дар куҷо кор мекунад? 그는 어디에서 일하고 있니?


ба куҷо? 어디로?
Онҳо ба куҷо мераванд¬? 그들은 어디로 가고 있니?


аз куҷо? 어디에서부터?
Ту аз куҷо? 너는 어디 출신이니?


аз кай? 언제부터? 얼마나 오랫동안?
Аз кай Салим дар ин ҷо зиндагӣ мекунад? 살림은 여기에서 언제부터 살았니?


то кай? 언제까지? 얼마나 오랫동안?
То кай Шумо дар Душанбе меистед? 당신은 두샨베에 언제까지 머무시나요?


чандум? 몇 번째?
Шумо дар ошёнаи чандум зиндагӣ мекунед? 당신은 몇 번째 층에서 사세요?
'타지크어 > 타지크어 문법' 카테고리의 다른 글

타지크어 명사 비한정 상태  (0) 2012.05.07
타지크어 명령법  (0) 2012.04.30
타지크어 의문사  (0) 2012.04.29
타지크어 직접목적격 지시접사 ро  (0) 2012.04.29
타지크어 전치사  (0) 2012.04.29
타지크어 аст와 ҳаст  (0) 2012.04.23
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요