Bahor fasli bayramlarga boy fasldir.
봄은 축제가 많은 계절입니다.


Navro’zi olam ham bahor fasliga to’g’ri keladi.
나브루즈는 봄에 일치합니다.


Navro’z – qadimiy bayramlardan biri.
나브루즈는 오래된 축제들 중 하나입니다.


Navro’zda hovli va ko’chalar tozalanib, tartibga keltiriladi.
나브루즈에 정원과 거리는 깨끗해지고, 정돈됩니다.


Hamma yoqda bayram tantanalari o’tkaziladi.
모든 곳에서 축제의 향연들이 행해집니다.


Navro’z bayramida sumalak, halim kabi bahor taomlari pishiriladi.
나브루즈 바이람에 수말락, 할름과 같은 봄철 음식들이 요리됩니다.


Bemorlar va keksalarning holidan xabar olinadi.
환자들과 노인들의 안부를 물어봅니다..


to’g’ri kelmoq 일치하다, 부합하다 keksa 노인 hol 1. 상태, 형편, 사정 2. 건강 tartibga keltirmoq 정돈하다, 정리하다 holdan xabar olmoq 안부를 물어보다


- ‘navro’zi olam’은 나브루즈 바이람의 다른 이름으로, 조금 더 예쁘게 말하기 위해 사용한다.


- ‘~ga boy’는 ‘~가 풍부한, ~가 많은’ 이라는 뜻이다.


- 우즈벡어에서 주어를 언급하지 않을 경우 피동형 동사를 사용한다. 이 경우 한국어로 번역할 때에는 능동형으로 바꾸는 게 자연스럽다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요