Kitobni seving.
책을 사랑하세요.


Kitob yaxshi maslahatchi.
책은 좋은 조언자입니다.


U eng yaqin do’st, yo’l ko’rsatuvchi, o’qituvchi.
그것은 가장 가까운 친구이고, 안내자이며, 선생님입니다.


Demak, kitob bizning do’stimiz.
결론적으로, 책은 우리들의 친구입니다.


Do’stingizga xiyonat qilmang.
당신의 친구를 배신하지 마세요.


Uni ehtiyot qiling.
그것을 신중히 하세요.


Kitobni yirtmang, tashlamang.
책을 찢지 마세요, 던지지 마세요.


Uning sahifalariga chizmang, buklamang.
그것의 페이지들에 낙서하지 마세요, 접지 마세요.


Kitobni toza tuting.
책을 깨끗이 하세요.


Unda o’tgan zamonlar haqida qiziqarli ma’lumotlar bor.
거기에 지나간 세월들과 관련된 재미있는 정보들이 있습니다.


Kitobni o’qib, bilimlaringizni boyiting.
책을 읽고, 당신의 지식을 풍부하게 하세요.


Eng yaxshi kitobxon bo’lishga harakat qiling.
가장 좋은 독서가가 되도록 노력하세요.


sevmoq 사랑하다 maslahatchi 조언자 xiyonat 배반, 반역, 변절, 불신 행위 ehtiyot 조심, 신중, 걱정, 근심, 경고, 주의 ehtiyot qilmoq 걱정하다 yirtmoq 찢다 sahifa 페이지 chizmoq 줄을 긋다, 그리다 buklamoq 접다, 접어 포개다, 꺾어 젖히다 boyitmoq 부유하게 만들다, 유복하게 하다, 넉넉하게 하다, 풍부하게 하다, 비옥하게 하다 kitobxon 독서가


- 접사 –chi 는 ‘~하는 사람’이라는 뜻이다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요