O’zbekiston
우즈베키스탄


O’zbekiston O’rta Osiyoning markaziy qismida joylashgan.
우즈베키스탄은 중앙아시아의 중심 지역에 위치해 있습니다.


Vatanimiz keng va bepoyon.
우리들의 조국은 넓고 끝없습니다.


Vatanimizning sharqiy va janubi-sharqiy qismida Tyan-Shan, Oloy, Turkiston, Zarafshon va Hisor tog’lari bor.
우리들의 조국의 동쪽과 동북쪽 부분에 천산, 올로이, 투르키스톤, 자라프숀과 히소르 산이 있습니다.


G’arbiy va shimoli-g’arbiy qismida yam-yashil vodiylar, katta daryolar, o’rmonlar, cho’l va sahrolar bor.
서쪽과 북서쪽 부분에 매우 푸른 계곡들, 큰 강들, 숲들, 초원과 사막들이 있습니다.


O’zbekiston serquyosh o’lka.
우즈베키스탄은 햇볕이 많이 내리쬐는 국가입니다.


Yilning 250-300 kuni havo ochiq va oftobli bo’ladi.
1년의 250~300일은 날씨가 맑고 햇볕이 내리쬡니다.


O’zbekiston turli foydali qazilmalarga boy.
우즈베키스탄은 다양한 유용한 광물들이 풍부합니다.


Oltin, mis, qo’rg’shin, rux, tabiiy gaz, neft kabi foydali qazilmalar ko’p.
금, 구리, 납, 아연, 천연 가스, 석유와 같은 유용한 자원들이 많습니다.


Vatanimiz o’zining paxtasi, pillasi bilan mashhur.
우리들의 조국은 자신의 목화, 누에고치로 유명합니다.


Dehqonlarimiz yetishtiradigan poliz ekinlari va mevalar dunyoning turli yerlariga yuboriladi.
우리들의 농부들이 재배한 밭의 씨앗들과 과일들은 세계의 다양한 곳으로 보내집니다.


Vatanimiz aholisi ko’pmillatli.
우리들의 조국의 주민들은 다양한 민족들로 되어 있습니다.


Turli millat vakillari inoq va do’st bo’lib yashayaptilar.
다양한 민족들은 화목하고 친구가 되어 살고 있습니다.


Biz o’z Vatanimizni sevamiz.
우리들은 우리 자신의 조국을 사랑합니다.


bepoyon 한없는, 무한한, 끝없는 sharqiy 동쪽의 g’arbiy 서쪽의 vodiy 계곡 daryo 강 o’rmon 숲cho’l 초원 sahro 사막 serquyosh 햇볕이 잘 드는, 양지 바른, 밝게 비치는 oftobli 양지바른, 밝게 비치는, 햇볕이 잘 드는 qazilma 광물 qo’rg’shin 납 rux 아연 tabiiy gaz 천연 가스 neft 석유 ko’pmillatli 다민족의 inoq 화목한, 사이좋은


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요