Kuz
가을


Kuz keldi.
가을이 왔습니다.


Ariqlarda suvlar tiniqlashdi.
개천에 물이 투명해집니다.


Kuzda kunlar qisqa, ammo tunlar uzun bo'ladi.
가을에 낮은 짧고, 그러나 밤은 길어집니다.


Daraxt yaproqlari sarg'ayib, yerga to'kiladi.
나뭇잎들은 노랗게 되고, 땅에 쏟아집니다.


Polizda qovun-tarvuzlar pishadi.
밭에서 멜론, 수박 같은 과일들이 익습니다.


Turli mevalar terib olinadi.
다양한 과일들이 수확됩니다.


Qushlar issiq o'lkalarga uchib ketadi.
새들은 따뜻한 나라들로 날아갑니다.


Mening dadamlar kuzni juda yaxshi ko'radilar.
제 아버지는 가을을 매우 좋아하십니다.


Ular doim "Yer haydasang, kuz hayda, kuz haydamasang, yuz hayda", deydilar.
그분께서는 항상 "가을에 땅을 갈아라, 가을에 땅을 안 갈면 100번 갈아야 한다" 라고 말씀하십니다.


Chunki kuzgi shudgor yerni oziqlantiradi.
왜냐하면 가을에 갈아놓은 땅을 비옥하게 합니다.


ariq 수로, 개천 suv tiniqlashmoq (물 속의 이물질이 가라앉아) 물이 투명해지다 yaproq 나뭇잎, 잎 sarg'aymoq 노랗게 되다 to'kilmoq 쏟아지다 termoq 모으다, 수집하다, 수확하다 shudgor 들판, 벌판, 논, 밭, 경작지, 목초지 oziqlantirmoq 음식을 먹이다, 먹을 것을 주다, 먹이다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요