Yo'l harakati qoidalari
교통 법규


Svetofor - yo'lchiroqning qizil rangi yonganda yo'lni kesib o'tish mumkin emas.
신호등 - 신호등의 빨간 불이 켜졌을 때 길을 건너는 것은 안 됩니다.


Sariq rangi yonganda yo'ldan o'tishga tayyorlanib, kutib turish kerak.
노란 불이 켜졌을 때 길을 건너기 위해 준비하고 기다려야 합니다.


Yashil rangi yonganda yo'ldan kesib o'tish kerak.
초록불이 켜졌을 때 길을 건너야 합니다.


1. Chorrahalarda yo'lovchilar yo'lning faqat "Piyodalar o'tish joyi" degan ko'rsatkichlar osilgan, shuningdek, yo'lning oq bo'yoq bilan bo'yalgan qismidan kesib o'tishlari mumkin.
1. 사거리에서 행인들은 길의 오직 "보행자를 위한 공간"이라는 표지판이 걸린, 그러므로, 길의 하얀 페인트로 색칠된 부분을 건너야 합니다.


2. Bekatda to'xtab turgan tramvayning faqat oldidan o'tish kerak.
2. 정거장에서 멈추어 선 트램에서 오직 앞을 건너가야 합니다.


Shunda to'g'ridan kelayotgan transport aniq ko'rinadi.
그것(트램)에서 앞에 오고 있는 교통수단이 정확히 보입니다.


3. Bekatda to'xtab turgan trolleybus va avtobusning faqat orqa tomonidan aylanib o'tish kerak.
정거장에서 멈추어선 트롤리버스와 버스의 오직 뒤쪽에서 다녀야 합니다.


Aks holda, transportlar ortidan kelayotgan mashinalarni ko'ra olmay, baxtsiz hodisalarga sababchi bo'lib qolish mumkin.
반대 상황에서, 교통수단들의 뒤에 다니는 차들을 볼 수 없고, 재수 없는 사고들에 책임자가 될 수 있습니다.


4. Yo'lning transport qatnaydigan qismida turli o'yinlar o'ynash, chana, samokatlarda uchib yurish mumkin emas.
길의 교통 수단이 다니는 부분에서 다양한 놀이를 하며 노는 것, 썰매, 자전거로 달려가면 안 됩니다.


Chunki yo'lning bu qismi faqat transport harakati uchun mo'ljallangan.
왜냐하면 길의 이 부분은 오직 교통 수단의 움직임을 위한 곳이기 때문입니다.


5. Yurib kelayotgan transportga hech vaqt osilish mumkin emas.
달려오는 교통 수단에 절대 매달려서는 안 됩니다.


Bu hayot uchun juda xavfli.
이것은 인생에서 매우 위험합니다.


Undan yiqilganda orqadan kelayotgan transport ostiga tushib qolish mumkin.
거기에서 떨어졌을 때 뒤에서부터 오고 있는 교통수단에 떨어질 수 있습니다.


chorraha 사거리 osmoq 달다, 매달다, 걸다 bo'yoq 물감 bo'yamoq 물감을 칠하다, 채색하다, 착색하다 aylanmoq 돌아다니다 ort 뒤 samokat 자전거 mo'ljallamoq 1. 궁리하다, 계획하다, 설계하다 2. 겨냥하다 yiqilmoq 떨어지다, 낙하하다, 무너지다, 붕괴하다, 내려앉다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요