Shu payt xonaga 4 kishi kirib keldi:2 ayol va 2 erkak.
그때 방에 4명이 들어왔습니다. 2명의 여자와 2명의 남자.


Erkaklarning kattasi 50-60 yoshlarda, o'rta bo'yli, savlatli edi.
남자들 중 큰 사람은 50~60세 정도로, 중간 키에 훌륭하신 분이었습니다.


Kichigi ozg'in, balan bo'yli, 30 yoshlarda.
어린 남자는 말랐고, 키가 크고, 30대 정도입니다.


Bu kishining o'g'li bo'lsa kerak, ko'zi o'xshab ketardi.
이 남자의 아들일 수 있습니다, 눈이 닮았습니다.


Ayollarning ham biri keksa, 50 yoshlarda, ikkinchisi - yosh, 25 yoshlarda edi.
여자들도 한 명은 노인이고 50대입니다, 두 번째는 젊고 25살쯤이었습니다.


bo'y 키 savlatli 믿음직한, 존경할 만한, 훌륭한 ozg'in 마른, 야윈


- katta 는 '크다' 라는 뜻 외에 '나이가 많은', '높은 지위의' 라는 의미로도 사용된다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요