Alisher, ertaga biznikiga kel. Mening tug'ilgan kunim bo'ladi.
알리셰르, 내일 우리집에 와. 내 생일이야.


Rahmat. Albatta boraman. Nechaga kirding?
고마워. 물론 갈게. 몇 살이 되었니?


O'zing top-chi.
스스로 맞추어봐.


Men otamdan uch marta kichkinaman.
나는 내 아버지보다 3배 어려.


Otam onamdan olti yosh kattalar.
내 아버지는 내 어머니보다 6살 많으셔.


Onam esa singlim Dildoradan uch marta kattalar.
내 어머니의 경우, 내 여동생 딜도라보다 3배 나이가 많으셔.


Dildora 10 yoshga kirdi.
딜도라는 10살이 되었어.


Tushundim. Demak onang 30 yoshdalar, otang 36 yoshdalar, sen esa 12 yoshga kirding.
이해했어. 결론적으로 너희 어머니는 30세, 너희 아버지는 36세, 너의 경우 12세가 되었어.


Juda to'g'ri hisoblading. Men 12 ga kirdim. Demak, kelasan-a?
매우 정확히 계산했어. 나는 12살이 되었어. 결론적으로, 올 거지?


Albatta, boraman.
물론, 갈게.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요