Men dam olish kunlarida kitob va jurnallar o'qishni juda yaxshi ko'raman.
저는 휴일에 책과 잡지를 읽는 것을 매우 좋아합니다.


Yaqinda og'zimizdagi til haqida qiziqarli maqola o'qidim.
최근에 우리들의 입에 있는 혀에 관해 재미있는 기사를 읽었습니다.


Bizning tilimizda mayda so'rg'ichlar ko'p ekan.
우리들의 혀에는 작은 돌기들이 많다고 합니다.


Bu so'rg'ichlar og'izga kirgan narsaning nordon yoki shirin, sho'r yoki achchiq ekanligini darrov sezarkan.
이 돌기들은 입에 들어온 물건의 시거나 달고, 짜고 또는 매움을 즉시 느낀다고 합니다.


Achchiq narsani tilning uchi yaxshi bilar ekan.
매운 것을 혀 끝이 잘 안다고 합니다.


Tilning yon tomoni nordon va sho'r narsani sezarkan.
혀 가장자리는 시큼하고 짠 것을 느낀다고 합니다.


Til odamni turli zararli narsalardan saqlarkan.
혀는 사람을 다양한 위험한 것들로부터 지켜줍니다.


Agar siz bilmay bemaza narsani og'zingizga solsangiz, til buni sezarkan va siz bu narsani tuflab tashlar ekansiz.
만약 당신이 모르고 맛 없는 것을 입에 집어넣는다면, 혀는 그것을 느낀다고 하며, 당신은 이 물건을 뱉어 버린다고 합니다.


yaqinda 최근에 og'iz 입 til 1. 혀 2. 말, 언어 maqola 기사 so'rg'ish (생물) 꽃술 tilning uchi 혀 끝 sezmoq 느끼다, 감지하다, 지각하다 tuflamoq / tuplamoq 뱉다, 토해내다 nordon 신 맛의 achchiq 매운 shirin 맛있는, 달콤한 sho'r 짠 맛의


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요