Bizning oilamizda bir an'ana bor: dam olish kunlari ovqatni otam pishiradilar.
우리 가족에 한 전통이 있습니다. 쉬는 날에 음식을 아버지께서 요리하십니다.


Men ularga yordam beraman.
저는 그것들을 돕습니다.


Bugun ham biz sho'rva pishirdik.
오늘도 우리들은 쇼르바 (수프)를 요리했습니다.


Men kartoshka va chuchuk qalampir tozaladim.
저는 피망을 씻었습니다.


Piyoz achchiq, shuning uchun uni otam tozalab, to'g'radilar.
양파는 맵습니다, 그래서 그것을 제 아버지께서 씻고, 썰으셨습니다.


Sho'rvaga yana shirin pomidor va sabzi, dadam uchun achchiq qalampir ham soldik.
우리들은 쇼르바에 다시 달콤한 토마토와 당근, 아버지를 위해 매운 고추도 넣었습니다.


Sho'rva juda mazali bo'ldi.
쇼르바는 매우 맛있게 되었습니다.


Uni dasturxonga ko'katlar bilan tortdik.
그것을 식사에서 향채들과 함께 맛보았습니다.


an'ana 전통, 관습, 풍습 chchuk 단, 달콤한 qalampir 고추 to'g'ramoq 썰다, 얇게 썰다, 저미다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요