Saida, men kecha senga soat beshda uchrashamiz, degan edim, to'g'rimi?
사이다, 내가 어제 네게 5시에 만나자고 말했어, 맞니?


Ha, to'g'ri.
응, 맞아.


Nazirani ham aytib qo'yishni senga tayinlagan edim.
나지라도 말할 것을 네게 부탁했어.


Yo'q, bu haqida men eshitmadim.
아니, 이것에 대해 나는 듣지 못했어.


Sen menga hech nima demading.
너는 내게 아무 것도 말하지 않았어.


Maktabdan chiqib ketayotganda aytgan edim-ku?
학교에서 나갈 때 말하지 않았니?


Men eshitmadim-da.
나는 못 들었어.


Ha, mayli, bo'lar ish bo'ldi.
응, 그래, 지나간 일인걸.


Ertaga o'sha paytda Nazira bilan kelinglar. Unga aytib qo'y.
내일 같은 시각에 나지라와 와. 그에게 말해둬.


Albatta aytaman.
물론 말할게.


tayinlamoq 지명하다, 임명하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요