Bilib qo’ygan yaxshi
알아 두면 좋다


Ibn Sino aytadiki, yaxshi do’st orttirgan kishi sog’lom bolishi va uzoq umr kechirishi mumkin.
이븐 시노는 좋은 친구를 늘린 사람은 건강해지고 오래 살 수 있다고 말했습니다.


Sog’lom va uzoq umr kechirish uchun zaruriy narsalardan biri insonning ruhan tiniq bo’lishidir, deydi u.
건강과 장수하기 위해 필요한 것들 중 하나는 사람의 평온한 맑음이라고 그는 말했습니다.


Buning uchun shirinsuxan, dono, shinavanda odamlarga yaqinlashishni maslahat beradi.
이것을 위해 좋은 말을 하고, 현명하고, 착한 사람들에게 가까워지는 것을 조언했습니다.


Johil va nodon odamga yaqinlashsang, asabingni buzadi, dilozorlik qiladi, natijada so’gliqqa putur yetadi, deydi u.
무지하고 무식한 사람에게 가까워지면, 신경을 깨트리고, 화가 나고, 결국 건강에 나쁜 영향이 미친다고 그는 말했습니다.


orttirmoq (수, 양) 늘리다 ruhan 평온한 tiniq 맑은, 투명한, 깨끗한 shirinsuxan 좋은 말 shinavan 좋은 사람 johil 무식한, 무지한 asab 신경 buzmoq 깨트리다 dilozorlik qilmoq 화나다 yetmoq 강탈하다 putur 해로움, 손해

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요