Мӯри боҳиммат
고결한 개미


Мӯре малахеро кашида мебурд, ки аз худаш даҳ баробар зиёд буд.
한 개미가 자기보다 10배 큰 메뚜기를 잡아끌고 있고 있었습니다.


Гуфтанд:
그들이 말했습니다.


- Ин мӯрро бинед, ки бо ин нотавонӣ ва хурдӣ бори вазнинеро мекашад.
"이 벌레를 봐, 그것은 그 연약함과 작은 크기로 무거운 것을 끌고 있어."


Мӯр бихандиду гуфт:
개미는 웃고 말했습니다.


- Мардон борро бо қувваи ҳиммат мекашанд, на ба қуввати тану бадан.
"남자들은 짐을 너그러움의 힘으로 끌어, 신체의 힘으로가 아니야."


мӯр 개미 боҳиммат 고결한, 숭고한 малах 메뚜기 кашидан (каш) 1. 잡아당기다, 끌다 2. 유혹하다 мард 남자 нотавонӣ 약함, 힘없음, 연약함 хурдӣ 작은 크기 вазнин 무거운 бор 짐, 화물 хандидан (ханд) 웃다, 빙그레 웃다 қувва (қувват) 힘 ҳиммат 너그러움, 관대함, 당당함 тан 몸 бадан 몸


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요