Гург ва Буз
늑대와 염소


Гург дид, ки бузе дар болои кӯҳ чарида гаштааст.
늑대가 염소가 산 꼭대기에서 염소가 풀을 뜯어먹으며 돌아다니고 있는 것을 보았습니다.


Ӯ хост, ки ба болои кӯҳ барояд, аммо натавонист.
그는 산 꼭대기로 가고 싶었지만 할 수 없었습니다.


Вай аз поён ба буз гуфт:
그는 바닥에서 염소에게 말했습니다.


- Бузҷон, ба поён фаро, дар ин ҷо сабза ва майса ниҳоят фаровон мебошанд.
"염소야, 바닥으로 와, 이곳에는 풀과 싹이 대단히 많이 있어.


Фаромада бемалол шикаматро сер мекунӣ.
와서 망설이지 말고 너의 배를 채워."


Буз гуфт:
염소가 말했습니다.


- Медонам, ки ту ғами маро намехӯрӣ.
"나는 네가 나를 안타깝게 생각하지 않는다는 것을 알아.


Ман ба фиреб ва найранги ту фирефта намешавам.
나는 네 속임수와 교활함으로 속임을 당하지 않아."


гург 늑대 дидан 보다 буз 염소 боло 꼭대기 кӯҳ 산 чаридан (чар) (가축이 풀을) 뜯어먹다 гаштан (гард) 돌아다니다 хостан (хоҳ) 원하다 поён 바닥 гуфтан (гӯй) 말하다 ин 이, 이것 (this) ҷо 장소 сабза 풀 майса 싹, 풀 ниҳоят 1. (명사) 경계, 끝, 한계 2. (부사) 매우, 극도로, 대단히 фаровон 풍부한, 많은 будан (буш) 이다, 존재하다 фаромадан (фурӯ) 오다 бемалол 제약없이, 망설이지 않고 шикам 배, 위 сер кардан 배를 채우다 кардан (кун) 하다 донистан (дон) 알다 ғам 1. 슬픔, 비애 2. 생각, 꿈 хӯрдан (хӯр) 먹다 ғам хӯрдан 유감으로 생각하다 фиреб 속임수, 기만 найранг 교활함, 음흉함 фирефтан (фиреб) 속이다, 기만하다 шудан (шав) ~가 되다, ~로 바뀌다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요