Мынау - ауыл.
이것은 시골입니다.


Ауылда менің атам тұрады.
시골에서 제 아버지가 살고 계십니다.


Атамның екі жылқысы, үш сиыры, көп қойы бар.
제 아버지는 말 두 마리, 젖소 세 마리, 많은 양을 갖고 계십니다.


Ауыл маған ұнайды.
저는 시골을 좋아합니다.


=====


Мысық.
고양이입니다.


Мысық отыр.
고양이가 앉아 있습니다.


Мысық диванда отыр.
고양이가 선반에 앉아 있습니다.


Үлкен мысық диванда отыр.
커다란 고양이가 선반에 앉아 있습니다.


=====


Күзде мен мектепке барамын.
가을에 저는 학교에 갑니다.


Күзде жемістер, көкөністер көп.
가을에 열매들, 야채들이 많습니다.


Күзде жаңбыр жауады.
가을에 비가 내립니다.


Күзде құстар ұшып кетеді.
가을에 새들이 날아갑니다.


Көктемде кандай мерекелер бар?
봄에 어떤 명절들이 있습니까?


Көктемде нелер ұшып келеді?
봄에 무엇들이 날아옵니까?


Көктемде күн қандай?
봄에 날씨는 어떻습니까?


мереке 명절, 축제, 경축일


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요