Гург ва шағол
늑대와 자칼


Як шаби торик шағол тарсида-тарсида аз байни ҷангал мегузашт.
어느 깜깜한 밤에 자칼이 걱정하며 숲에서 슬금 슬금 숲속에서 나오고 있었습니다.


Ногоҳ аз паси буттае гург баромад.
뜻 밖에 한 덤불 뒤로부터 늑대가 나왔습니다.


- У-у-у-у-у-у! Ман туро мехӯрам, эй шағол!
"우우우우우우! 나는 너를 먹을 거야, 어이, 자칼아!"


- Рост мегӯӣ, эй гург, ту маро мехӯрӣ, чунон ки бобоят бобои маро хӯрда буд.
"사실을 너는 말하는구나, 이봐 늑대야, 너는 나를 먹을 거야, 너의 할아버지가 내 할아버지를 먹었던 것처럼 말이야."


- Баҳ-баҳ! Ку, бигӯ, нақли бобои худро, бишнавем.
"으르릉, 으르릉! 뭐, 말해, 자신의 할아버지 이야기를 말이야, 내가 듣겠다."


- Бобои ту аввал бо фукаш ба паҳлуи бобои ман зада аст.
"네 할아버지는 먼저 그의 주둥이로 내 할아버지의 옆구리를 물었어요.


Пас ӯро бардошта, сахт ҳаво додаасту бо муштҳояш чунон кӯфтааст, ки гӯшташ мулоим шудааст.
그 후 그를 집어들었고, 내동댕이쳤고, 살점이 연약해지도록 주먹으로 때렸어요."


Гург ҷаҳида, ба шағол наздик омаду бо фукаш ба паҳлуи ӯ зад ва бардошта чунон ҳаво дод, ки шағол баланд париду дур афтод.
늑대는 껑충 뛰었고, 자칼을 향해 접근했고, 그의 주먹으로 그의 옆을 때렸고, 자칼이 높이 날아가 멀리 떨어질 정도로 내던졌습니다.


Ба замин расидан ҳамон бархесту гурехта ба лонаи худ даромад.
그것은 땅에 닿자마자 일어났고, 자신의 굴로 들어갔습니다.


шағол 자칼 шаб 밤, 저녁 торик 어두운, 깜깜한, 컴컴한 тарсидан (тарс) 걱정하다, 근심하다 ҷангал 숲, 삼림 гузаштан (гузар) 가다, 움직이다 рост 진실, 사실 ҳаво додан 집어던지다, 던지다 чунон 비슷한, 유사한 нақл 이야기, 전설, 소설 шунидан (шунав) 듣다, 경청하다 аввал 먼저, 우선 фук 동물의 코, 주둥이 паҳлӯ 측면 мушт 1. 주먹 2. 줌, 웅큼 кӯфтан (кӯб) 치다, 때리다, 가격하다 гӯшт 고기, 살점 мулоим 부드러운, 연한, 연약한, 여린 ҷаҳидан (ҷаҳ) 껑충 뛰다 дур 1. 먼 2. 멀리 бархестан / бархостан (бархез) 일어나다, 일어서다 гурехтан (гурез) 도망치다, 도망가다 лона 1. 둥지, 우리 2. 굴, 구덩이


- чунон ки 는 '~한 것처럼' 이라는 의미다.


- '동사 부정사 ҳамон' 은 '~하자마자' 라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요