Мектеп
학교


"Мектеп" деген сөз араб тілінен шыққан.
'학교'라는 말은 아랍어에서 나왔습니다.


"Оқу орны" деген ұғымды білдіреді.
'배우는 자리' 라는 의미를 알려줍니다.


Әрине сендердің алғаш оқуға барған күндерің мәңгі естеріңде қалатыны сөзсіз.
당연히 여러분이 처음 공부하러 간 날들의 영원한 기억들로 남아 있는 것이 당연합니다.


Алғашқы қоңырау соғылды.
첫 종이 쳤습니다.


Мектеп директоры, ата-аналар құттықтап, жақсы тілектер айтты.
학교 교장, 부모님들이 축하했고, 좋은 축복을 말했습니다.


Мектепте "Оқушыларға арналған ереже" бар: жақсы оқу, үлгілі болу, белсене қатысу.
학교에서는 "학생들에게 주어진 규칙"이 있습니다. - 잘 공부하기, 모범적이 되기, 적극적으로 참여하기.


Осы барлық ережені оқушы орындаса, келешекте сауатты, білімді, мәдениетті болады.
바로 이 모든 규칙들을 학생들이 수행한다면, 미래에 교양있고, 학식있고, 수준 높게 됩니다.


Міне, бұл - мектептің ең басты міндеті.
자, 이것은 학교의 가장 주된 임무입니다.


сөзсіз 1. 당연한, 말이 필요 없는 2. 조용한 соғылу 치다, 두드리다 тілек 희망, 축복 арналу 바쳐지다, 헌정되다, 목표로 되다 ереже 규칙, 위치 белсену 1. 시작하다, 개시하다, 착수하다 2. 적극적으로 참여하다 келешек 미래 сауатты 읽고 쓸 수 있는, 학식 있는, 교양있는 мәдениетті 문화적인, 교양있는, 수준높은 белсенді 활동적인


=====


Бүгін күн жылы.
오늘은 날이 따뜻합니다.


Аспан ашық.
하늘은 맑습니다.


Біздің мектептің алды таза.
우리들의 학교 앞은 깨끗합니다.


Сынып терезелерінің алдында ағаштар өсіп тұр.
교실 창문들 앞에 있는 나무들은 자라고 있습니다.


Мектеп алаңында балалар футбол ойнап жүр, қыздар оларға қарап тұр.
학교 운동장에서 아이들이 축구를 하고 있고, 소녀들은 그들을 바라보고 있습니다.


Біздің мектептің ауласы үлкен.
우리들의 학교 정원은 큽니다.


Біздің үй мектептен алыс емес.
우리들의 집은 학교에서 멀지 않습니다.


алыс 1. (거리) 먼, 멀리 떨어진 2. (관계가) 먼, 관계가 없는, 타인의


=====


Мен 5-сыныпта оқимын.
저는 5학년에서 공부합니다.


Мектебіміз ауылдың орталығында орналаскан.
우리들의 학교는 마을 중심가에 위치해 있습니다.


Мектеп үлкен, сәулетті.
학교는 크고 아름답습니다.


Сынып бөлмелері кең, жарық.
교실들은 넓고, 밝습니다.


Оқушылардың жақсы оқып, білім алуына барлық мүмкіндік жасалған.
학생들이 공부를 잘 하고, 지식을 얻는 것에 모든 가능성이 만들어집니다.


Біз мектебімізді жақсы көреміз.
우리들은 우리들의 학교를 좋아합니다.


Өйткені ол - біздің білім нәрімен сусындайтын алтын ұямыз.
왜냐하면 그것은 우리들의 지식에 대한 갈망을 만족시켜주는 소중한 집이기 때문입니다.


мүмкіндік 기능성, 기회, 힘, 능력 сусындау 마시다, 갈증을 해소하다 білім нәріне сусындау 지식에 대한 갈망을 만족시키다 жылдамдық 속도, 속력, 빠르기 шеберхана 제작소, 일터, 작업장 бұйым 1. 물건 2. 요청, 진정 шеберлік 수세공, 수공예 ақталу 1. 하얗게 칠해지다 2. 무죄를 인정받다, 복권되다 3. 보상되다, 배상되다, 변제되다 4. (곡물, 씨앗) 겉껍질을 벗기다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요