Սարի՛կ, ականջ արա։

사릭, 들어.


Ասա, Սիսակ։

말해, 시삭.


Սարի՛կ, սարի ծաղիկ կա՞։

사릭, 산에 꽃이 있니?


Կա։ Արի՛ սար։

응, 있어. 산에 가자.


Սարի՛կ, իսկ արջ կա՞։

사릭, 그런데 곰이 있지?


Կա՛։ արջ կա, աղվես կա, գայլ կա։

있어. 곰이 있고, 여우가 있고, 늑대가 있어.


Սարի՛կ, տուն արի։

사릭, 집으로 와.


ականջ 귀 ականջ տալ 듣다, 귀기울이다 կա 있다 (there is) ծաղիկ 꽃 ասել 말하다 արջ 곰 աղվես 여우 գայլ 늑대 տուն 집 գալ 가다 (명령형 : արի)


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요