- Անի՛, արի կար արա։

"아니, 바느질하러 와라!"


- Սիրանի՛ն ասա, նա կանի։

"시란에게 말해, 그녀가 할 거야."


- Անի՜, սա կաքավա ցորեն արա։

"아니, 이 새에게 씨를 줘."


- Անին կանի։

"아니가 할 거야."


ծիտ 새 սերմ 씨앗 կաքավ 자고새 կարել 바느질 կարել տալ 바느질하다 անել 하다 (미래형 : անի, կանի) նա 그녀 ցորեն 밀 սա 이것 տալ (명령형 : արա) 주다 արոտ 먹이, 모이


- 명사에 ի՛ն 가 접미되면 여격이다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요