Mustaqillik bayrami

독립기념일


1991-yilning 31-avgustida O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat deb e'lon qilindi.

1991년 8월 31일에 우즈베키스탄 공화국은 독립국가라고 발표되었습니다.


Shu munosabat bilan 1-sentabr kuni Mustaqillik bayrami sifatida keng miqyosda tantanali ravishda nishonlanadi.

그와 관련하여 9월 1일은 독립기념일로 대규모적으로 장엄한 형태로 축하됩니다.


O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgach, boy tarixiy merosimizga, milliy qadriyatlar va an'analarga munosabat o'zgardi.

우즈베키스탄은 자신의 독립을 획득한 후, 풍요로운 우리들의 역사적인 상속에, 민족의 유산과 풍습들에 대한 관계가 바뀌었습니다.


Milliy bayramlar va urf-odatlar qayta tiklandi.

민족적인 축제들과 전통들이 다시 정립되었습니다.


Mustaqillik yillarida Respublikamiz shaharlarining qiyofasi tanib bo'lmas darajada o'zgardi.

독립한 후에 우리들의 공화국은 도시들의 외관들은 알 수 없을 정도로 바뀌었습니다.


Istirohat bog'lari, o'nlab bozorlar yangitdan qurildi.

휴식 공원들, 수십 개의 시장들이 다시 세워졌습니다.


Hashamatli binolar, biznes-markazlar, mehmonxonalar, madaniyat saroylari, muzeylar, sport majmualari barpo etildi.

아름다운 건물들, 비즈니스 센터들, 호텔들, 문화 궁전들, 박물관들, 스포츠 센터들이 건설되었습니다.


Respublikamizdagi barcha qadimiy yodgorliklar qayta tiklandi.

우리들의 공화국에 있는 모든 오래된 유적들은 다시 세워졌습니다.


e'lon qilmoq 발표하다 miqyos 축적, 비율, 규모, 범위 tantanali 근엄한, 엄숙한, 장엄한 ravish 형태, 규모tiklanmoq 정립되다 qiyofa 모습, 모양, 형태, 외형 yangitdan (yangidan) 다시


- sifatida 는 자격을 나타내며 '~로써'라는 의미다.


- keng miqyosda 는 '대규모적으로'라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요