Борбордук Азия жана Казакстан республикалары коңшулаш турушат.

중앙아시아와 카자흐스탄 공화국은 맞붙어 있습니다.


Алар экономика, маданият жагынан бири-бирине тыгыз байланышта жашашат.

그것들은 경제, 문화 영역에서 서로에게 굳건한 결속으로 있습니다.


Алардын бири - Кыргыз Республикасы.

그것들 중 하나는 키르기즈 공화국입니다.


Республика Борбордук Азияда орун алган.

공화국은 중앙아시아에 위치해 있습니다.


Борбору - Бишкек.

그것의 수도는 비슈케크입니다.


Кыргыз Республикасында: Ош, Токмок, Карабалта, Талас, Нарын, Жалалабат, Ташкөмүр, Сүлүктү, Каракол шаарлары бар.

키르기즈 공화국에는 오슈, 토크목, 카라발타, 탈라스, 나른, 잘랄라바트, 타슈쾨뮈르, 쉴뤽튀, 카라콜 시가 있습니다.


Бул шаарларда ар түрдүү улуттагы элдер жашашат.

이 도시들에는 다양한 민족들이 살고 있습니다.


коңшулаш 이웃에 있는, 이웃의, 옆에 있는 тыгыз 굳은, 견고한


=====


- Сиз кайсы республикадан келдиңиз?

"당신은 어느 공화국에서 왔나요?"


- Өзбекстандан.

"우즈베키스탄에서요."


- Сизчи?

"당신은요?"


- Мен Тажикстандан.

"저는 타지키스탄에서 왔어요."


- Кайда бара жатасыз?

"당신은 어디로 가고 있나요?"


- Сочиге эс алганы баратам.

"소치로 쉬러 가고 있어요."


- Сизчи?

"당신은요?"


- Мен да Сочиге баратам.

"저도 소치로 가고 있어요."


=====


Аэровокзалдан Бахор менен Жаркын жолугуп калышты.

공항 대합실에서 바호르와 자르큰이 우연히 만났습니다.


Жаркын менен Бахор өткөн жылы лагерде бирге болушкан.

자르큰과 바호르는 지난 해 야영지에서 함께 있었습니다.


- Саламатсыңбы, Бахор!

"안녕, 바호르!"


- Салам, Жаркын!

"안녕, 자르큰!"


- Каякка баратасың?

"너는 어디에 가고 있니?"


- Дүйшөмбүгө, Тажикстанга.

"두샨베에, 타지키스탄에."


- Тажикстанда кимиң бар?

"타지키스탄에 너의 지인 누가 있니?"


- Дүйшөмбүдө эжем иштейт.

"두샨베에서 내 누나가 일하고 계셔.


Эжеме баратам.

누나에게 가고 있어."


- Сенчи?

"너는?"


- Мен апамды Москвага жөнөтүп жатам.

"나는 내 어머니를 모스크바로 보내드리고 있어."


- Жакшы анда.

"알았어.


Мен кеттим!

나 간다!"


- Кош!

"알았어.


Жакшы бар!

잘 가!"


аэровокзал 공항 대합실 жөнөт 보내다, 발송하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요