Ақбөкен

사이가


Ақбөкен (антилопа) - өте сымбатты, сұлу аң.

사이가는 매우 늘씬하고 사랑스러운 동물입니다.


Ол Африка мен Азияның шөл даласы мен далалы жерлерін мекендейді.

그것은 아프리카와 아시아의 초원과 평지에서 생활합니다.


Біздің елімізде қарақұйрық деп аталатын түрі кездеседі.

우리 나라에서는 '영양'이라고 불리는 종류를 볼 수 있습니다.


Ақбөкен қарақұйрықпен салыстырғанда әлдеқайда сиықсыз көрінеді.

사이가는 영양과 비교했을 때 볼품없어 보입니다.


Ақбөкен далалы жерде сағатына 70 километрден астам жылдамдықпен жүгіре алады.

사이가는 평지에서 시간당 70km 보다 더 빠른 속도로 달릴 수 있습니다.


Ақбөкеннің түрі көп.

사이가의 종류는 많습니다.


Олардың ең ірісі - Африкада тіршілік ететін канна.

그것들 중 가장 많은 것은 아프리카에서 살고 있는 칸나입니다.


Оның үлкендігі - сиырдай, ал ең кішісі қояндай ғана - дин-дин.

그것의 크기는 거대하고, 그것의 가장 작은 것은 토끼 정도입니다.


Ол да Африканы мекендейді.

그것도 아프리카에서 삽니다.


Көптеген ақбөкеннің мүйізі ғажайып әсем болады.

상당수의 사이가의 뿔은 괴앚ㅇ히 아름답습니다.


Мүйіздері бұрама, қылыш тәрізді немесе түп-түзу әрі ұзын болып келеді.

그것의 뿔들은 말려 있고, 기병의 칼을 닮았든가 직선이든가 길게 되어갑니다.


сымбатты 날씬한, 늘씬한, 호리호리한, 미끈한 салыстыру 비교하다, 대조하다, 맞추어보다 әлдеқайда 1. 어디엔가 2. 중요한, 의미있는 сиықсыз 추한, 보기 싫은, 못생긴; 모양이 보기 흉한, 꼴사나운, 볼품없는 астам 1. 오만한, 거만한, 건방진, 도도한 2. 높은, 긴 3. 더 сиырдай 육중한, 거대한 бұрама 나사의, 스크류의, 말린 қылыш 1. 기병의 검 2. 군도의, 장도의 3. 날카로운, 예리한 түп-түзу 곧장, 똑바로, 일직선으로, 직선적으로


=====


Көмекшілер

조력자들


Мен орманшыдан:

저는 숲지기에게


- Сіз орманда не істейсіз? - деп сұрадым.

"당신은 숲에서 무엇을 하고 계신가요?" 라고 물어보았습니다.


- Орманды оттан күзетемін.

"나는 숲을 불로부터 지키고 있어.


Ағаштарды жейтін кұрт-құмырсқаларды құртамын, - деді ол.

나무들을 먹는 벌레들을 제거하고 있어" 라고 그가 말했습니다.


- Осының бәрін жалғыз істейсіз бе?

"그것 모두 혼자 하시나요?"


- Жоқ.

"아니.


Менің достарым көп.

"나는 친구들이 많아.


Тыңдашы.-

들어봐."


Мен құлақ салып тыңдадым.

저는 귀기울여 들었습니다.


Алыстан тоқылдақтың үні естілді.

먼 곳에서부터 딱따구리 소리가 들렸습니다.


күзету 1. 지키다, 보호하다 2. 경비하다, 감시하다 3. 앓아 누워있다


=====Қазақстанның жануарлар әлемі

카자흐스탄의 동물 세계


Қазақстан жерінде алуан түрлі жануарлар кездеседі.

카자흐스탄 땅에는 다양한 종류의 동물들을 만날 수 있습니다.


Мұнда омыртқалы жануарлардың 835 түрі бар.

여기에 척추동물은 835종 있습니다.


Соның ішінде сүтқоректілердің 180 түрі, құстың 500-ге жуық, бауырымен жорғалаушылардың 52-сі, қосмекенділердің 12-сі, балықтың 104-і, балықтәрізділердің 3 түрі тіршілік етеді.

그 안에 포유류가 180종, 조류가 약 500여 종, 파충류가 52종, 양서류가 12종, 어류가 104종, 칠성장어류가 3종류 살고 있습니다.


Тек жәндік түрлерінің өзі-ақ 30 мыңнан асады.

오직 곤충류 자체로만 3만종이 넘습니다.


омыртқалы 척추가 있는, 척추동물의 сүтқоректі 포유류 жуық 1. 가까운, 가까이의, 유사한, 비슷한 2. (시간, 공간적으로) 가까이, 접근하여, 인접하여, 가깝게, 밀접하게, 바로 곁에 3. 대략, 대강, 얼추, 대개, 대충 бауырымен жорғалаушылар 파충류 қосмекенді 양서류 балықтәрізді 칠성장어류


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요