터키어/Türkçe - 02012016. 4. 5. 04:15Eski ayakkabılar

오래된 신발들


Eski ayakkabılardan biri:

오래된 신발들 중 하나가


- Ah! Her yerim sızlıyor.

"아! 내 모든 곳이 따끔거려.


Burnuma yediğim darbelerin sayısı belli değil.

내 코에 맞은 타격의 수도 분명하지 않아.


Sürekli haksızlığa uğruyorum.

계속해서 불의와 마주치고 있어.


Oğuz, kime kızsa acısını benden çıkarıyor.

오우즈는 누구에게 화가 나면 화를 나에게 풀어.


Beni duvarlara, kaldırımlara vuruyor.

나를 벽에, 보도에 쳐.


Benim ne suçum var?

내게 무슨 죄가 있니?


Sonunda buralara düşürdü beni, diye söyleniyordu.

결국 이곳들에 나를 떨어뜨렸어" 라고 말하고 있었습니다.


En yakınında bulunan arkadaşı söze atıldı:

가장 가까이에 있던 그의 친구가 말하는 중간에 끼어들었습니다.


- Benim de topuğum ağrıyor.

나도 내 뒤꿈치가 아파.


Ayşe, laf dinlemiyor ki!

아이셰는 말을 듣지 않는다니까.


Annesi "Merdivenlerden koşarak inme, düşersin!" diyordu ama dinleyen kim?

그녀의 어머니가 "계단에서 달려내려가지 마라, 넘어질라!' 라고 말하지만, 누가 듣니?


Koşarken merdivenlerden düştü.

그녀는 뛰면서 계단에서 넘어졌어.


Benim topuğum, onun da ayağı kırıldı.

내 뒤축, 그녀도 발이 깨졌어.


Ben tamirhaneye, o da hastaneye düştü.

나는 수선소로, 그녀도 병원으로 갔어.


Buradan çıkınca eskisi gibi yürümeyi çok istiyorum.

나는 여기에서 나갈 때 옛날처럼 걷고 싶어."


Saat, gece yarısını geçiyordu.

시각은 자정을 지나가고 있었습니다.


Gündüz çekiç seslerinin duyulduğu tamirhanede, şimdi ayakkabıların şikâyet ve iniltileri duyuluyordu.

낮에는 망치소리가 들리는 수선소에서, 지금은 신발들의 불평과 투덜거리는 소리가 들려오고 있었습니다.


Diğer seslerin arasında bir hapşırma sesi fark edildi.

다른 소리들 사이에서 재채기하는 소리가 느껴졌습니다.


Tamirhanedeki en küçük ayakkabı hapşırmıştı.

수선소에 있는 가장 작은 신발이 재채기한 것이었습니다.


Diğer ayakkabılar hep bir ağızdan,

다른 신발들 모두 한 소리로,


- Çok yaşa, mutlu yaşa, dediler.

"오래 살아, 잘 살아" 라고 말했습니다.


Küçük beyaz ayakkabı:

작은 흰 신발은


- Siz de görün, dedikten sonra devam etti:

"여러분도 보세요" 라고 말한 후 계속 이어나갔습니다.


- Geceleri daha çok üşüyorum.

"저는 밤에 더 추위를 느끼고 있어요.


Baksanıza her yerim sırılsıklam.

봐요. 제 모든 부분이 흠뻑 젖었어요.


Ali, eğlence olsun diye yollardaki çamurlu su birikintilerinden geçiyor.

알리, 즐거우라고 길에 있는 진흙탕 물축적물을 지나가?


Satışa sunulduğum mağazadaki hâlimi çok özlüyorum.

내가 판매되는 가게에서의 상황이 매우 그리워."


Uzun bir esnemeden sonra ekledi:

그는 긴 하품 후에 덧붙였습니다.


- O zamanlar kar gibi bembeyazdım.

"그때 나는 눈처럼 새하얬어.


Daha konuşacaktı ama esneyip dururken uyuyakaldı.

그는 더 이야기하려고 했지만 하품하고 있을 때 잠들어버렸습니다.


Mor bir ayakkabı, bir adım öne geldi:

보라색 신발 한 켤레가 한 걸음 앞으로 나왔습니다.


- Tamirhanedeki en güzel ayakkabı benim.

"수선소에서 가장 아름다운 신발은 나야.


Birkaç sökük dışında hiçbir şeyim yok, dedi.

몇 군데 튿어진 것 외에 나는 아무 것도 없어" 라고 말했습니다.


Diğer ayakkabıların etrafında dönüp güzelliğini gösterdikten sonra devam etti:

그것은 다른 신발들 주변을 돌며 아름다움을 보여준 후 계속 말했습니다.


- Satışa sunulduğum mağazaya annesiyle bir kız geldi.

"내가 팔리기 위해 내놓아진 상점으로 어머니와 한 소녀가 왔어.


Beni görür görmez beğendi ve almak istedi.

그녀는 나를 보자마자 칭찬했고, 사고 싶어했어.


Annesinin "Kızım, sen 26 numara giyiyorsun. Bu ayakkabı ise 25 numara." demesine rağmen ısrar etti.

어머니의 "내 딸아, 너는 26 사이즈를 신어. 이 신발은 25 사이즈야" 라고 말했음에도 불구하고 그녀는 우겼어.


Beni giyer giymez canım acıdı ama o ısrar edince annesi satın aldı.

나를 신자마자 마음이 아팠지만, 그녀가 주장하니 어머니는 구입했어.


Fatoş, beni sadece evin içinde oyun oynarken giyiyordu ama bir gün acıdan dikişlerim söküldü.

파토쉬는 나를 오직 집 안에서 놀이를 할때 신곤했어, 하지만 어느날 고통 때문에 바느질이 뜯어졌어


En kısa zamanda buradan çıkıp eskisi gibi yürüyeceğim, diyerek zıplaya zıplaya köşesine çekildi.

빠른 시간 내에 여기에서 나가서 옛날처럼 걸어갈 거야" 라고 말하면서 통통 뛰면서 구석으로 비켜났습니다.


Bütün ayakkabılar onu hayranlıkla seyretti.

모든 신발들이 그것을 놀람과 함께 바라보았습니다.


İçlerinden birinin hâli içler acısıydı.

그들 중 하나의 상태는 매우 안 좋았습니다.


Rengi zor seçiliyordu.

그것의 색은 뭐라고 할 수 없었습니다.


Her yeri çatlamış, bağcıkları kopmuş, gözleri nemlenmişti.

모든 곳이 갈라졌고, 끈들은 떨어졌고, 눈은 젖었습니다.


Onu ilk fark eden, siyah ayakkabı oldu.

그것을 처음 발견한 것은, 검은 신발이었습니다.


Ona seslenerek,

그것에게 말하면서,


- Çok kötü görünüyorsun, tamir edilecek gibi değilsin.

"너는 매우 안 좋아 보이는구나, 수선될 것 같지 않아.


Nasıl bu hâle geldin, diye sordu.

어떻게 이 지경까지 왔니?" 라고 물어보았습니다.


Kahverengi ayakkabı:

갈색 신발은


- Ahmet ile uzun zamandır beraber dolaşıyoruz.

"아흐멧과 오랜 시간동안 함께 돌아다녔어


Sabahları okula gidiyordu.

아침마다 학교에 갔어.


Okul dönüşü tarlada babasına yardım ediyordu.

하교에는 밭에서 아버지를 도왔어.


Bu yüzden çamurlanıyordum.

그래서 나는 진흙투성이가 되었어.


Ahmet, önce beni yıkıyordu.

아흐멧은 먼저 나를 씻었어.


Sonra ertesi sabah okula giderken giyebilmek için kışın sobanın önünde, yazın güneşte kurumaya bırakıyordu.

그 후 다음날 아침 학교에 갈 때 신을 수 있도록 겨울에는 난로 앞에, 여름에는 햇볕에 마르게 놔뒀어.


Bu yüzden her yerim çatladı.

그래서 내 모든 곳이 갈라졌어."


Mor ayakkabı:

보라색 신발은


- Çok eskimişsin, seni tamirhaneye getirmek yerine çöpe atmalıydı, dedi.

너는 매우 낡았구나. 너를 수선소에 대려가는 대신 쓰레기통에 버렸어야해" 라고 말했습니다.


Kahverengi ayakkabı:

갈색 신발은


- Ahmet'in babası ona yeni ayakkabı aldı.

"아흐멧의 아버지는 그에게 새 신발을 사주었어.


Simsiyah bir ayakkabıydı.

새까만 신발이었어.


Öyle bir ayakkabıyı en son satıldığım mağazada görmüştüm.

그렇게 한 신발을 맨 마지막으로 내가 팔렸던 가게에서 보았어.


Ahmet çok sevindi.

아흐멧은 매우 기뻤어.


O gece yeni ayakkabısını başucuna koyup uyudu.

그날 밤 새 신발을 머리맡에 두고 잤어.


Beni de köşeye attı ama yine de şanslıyım.

나도 구석에 두었지만, 나는 또 행운이었어.


Yeni ayakkabısını okulda, beni de tarlada giyecekmiş.

그는 새 신발을 학교에서, 나를 밭에서 신을 것 같았어.


Toprağın, ağaçların kokusu çok güzel.

땅의, 나무의 냄새는 매우 좋아.


Buradan çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum, dedi.

이곳에서 나갈 날을 손꼽아 기다리고 있어" 라고 말했습니다.


Diğer ayakkabıların hiçbiri tarla görmemişti.

다른 신발들 중 누구도 밭을 보지 못했습니다.


Onun için kahverengi ayakkabının sevincini anlayamamışlardı.

그래서 갈색 신발의 기쁨을 그들은 이해할 수 없었습니다.


Horozlar ötmeye başlamış, güneşin ilk ışıkları kepenklerin altından içeri süzülmüştü.

수탉이 울기 시작했고, 태양의 첫 햇살이 덧문 아래로부터 안으로 뿌려졌습니다.


Çok geçmeden açılan kepenklerin sesi duyuldu.

오래 지나지 않아 열린 덧문의 소리가 들렸습니다.


Ayakkabıların hepsi sustu.

신발들은 모두 침묵했습니다.


Yerine çekiç ve çivi sesleri duyulmaya başladı.

그 자리에 망치와 못의 소리가 들리기 시작했다터키 구두 수선 가게


ayakkabı 신발 sızlamak 1. 가볍게 아프다 2. 투정하다 darbe 폭동, 일격, 타격 sayi 숫자, 수 haksızlık 불의에 uğramak 만나다, 마주치다 kızmak 화나다 acısını çıkarmak 1. 고통을 없애다, 물질적, 정신적 고통을 없앨 일을 하다 2. 보상하다, 보충하다 suç 죄 söylenmek 말하다 söze atılmak 말하는 중간에 끼어들다 topuk 뒤꿈치, 힐 laf dinlemek (남의 충고, 경고에) 귀를 기울이다, 주의를 기울이다 merdiven 계단 tamirhane 수선소 çekiç 망치, 해머 duyulmak 들리다, 느껴지다 tamirhane 수선소 şikâyet 불평 inilti 신음, 불평 hapşırmak 재채기하다 üşümek 추위를 느끼다, 감기걸리다 sırılsıklam 흠뻑 젖은 eğlence 즐거움, 재미, 놀이 çamurlu 진흙이 있는, 진흙탕의 birikinti 퇴적물 satış 판매 satışa sunmak 팔려고 내놓다, 경매에 내놓다 sunulmak 제출되다, 내놓아지다 hâl 상태 özlemek 그리워하다 eklemek 1. 덧붙이다 2. 크기를 늘리다 esneme 하품 esnemek 하품하다 adım 걸음, 보 sokük 뜯어진 곳, 찢어진 곳 dışında ~외에 ısrar 고집, 주장 ısrar etmek 고집부리다 dikiş 재봉, 바느질 çatlamak 갈라지다 bağcık 끈, 줄 kopmak 떨어지다, 분리되다 nemlenmek 축축해지다, 눅눅해지다 tamir 수리, 수선 kahverengi 갈색, 커피색 beraber 함께 dönüş 귀환 çamurlanmak 진흙이 묻다, 진흙투성이가 되다 soba 난로 kurumak 마르다, 건조해지다 başucu 머리맡 şanslı 운이 좋은, 행운의 sabırsızlık 성급함, 초조함, 안달, 조바심 beklemek 기다리다 kepenk 덧문 çivi 못


- '동사어간+ip durmak' 은 '계속 ~하다' 라는 의미다.


- '동사어간+Akalmak' 은 '~해버리다' 라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요