Oyuncak


Oyuncakların öyküsü

장난감들의 이야기


İlk oyuncağınızı hatırlıyor musunuz?

여러분은 여러분의 첫 장난감을 기억하시나요?


Bu soruyu size sormadan önce biz de ilk oyuncaklarımızın neler olduğunu düşündük.

이 질문을 여러분에게 하기 전에 우리도 우리의 첫 장난감이 무엇이 있었는지 생각했습니다.


Bizim ilk oyuncaklarımız arasında, bir et bebek, bir plastik kedi, bir de plastik tavşan var.

우리들의 첫 장난감들 중에는, 아기 인형 하나, 플라스틱 고양이 인형 하나, 그리고 플라스틱 토끼 인형 하나가 있습니다.


Galiba biz plastik çağının çocuklarıymışız.

아마도 우리는 플라스틱 시대의 아이들이었을 것입니다.


Şimdi de daha eski dönemlere uzanalım.

이제 더 오래전 시기로 늘려봅시다.


Elbette o zaman da çocukların oyuncakları vardı.

당연히 그 시대에도 아이들은 장난감들을 갖고 있었습니다.


Yapılan araştırmalar o zamanki oyuncakların da bugünkülere benzediğini ortaya koyuyor.

연구에 따르면 그 시기의 장난감들도 오늘날과 비슷함을 소개하고 있습니다.


Eskiden insanlar da toplar, çıngıraklar, oyuncak hayvanlar, oyuncak bebekler, topaçlar ve misketlerle oynuyorlardı.

옛날에도 사람들도 공, 딸랑이, 동물 인형, 아기 인형, 팽이, 구슬을 가지고 놀았습니다.


Ancak onların oyuncakları daha değişik malzemelerden yapılıyordu.

그러나 그들의 장난감은 더 여러기지 재료로 만들어지고 있었습니다.


Kemiklerden, fildişinden, pişmiş topraktan, balmumundan, bitkilerden...

뼈로, 상아로, 토기로, 밀랍으로, 식물들로요...


Zaman ilerledikçe oyuncaklar biraz daha gelişti.

시간이 지날수록 장난감들은 조금 더 발전했습니다.


Küçük yemek takımları, rüzgâr değirmenleri, atlar, gemiler, küçük askerler vb. oyuncak dünyasındaki yerini aldı.

작은 식기들, 풍차들. 말들, 배들, 작은 군인들 등의 장난감 세계의 자리를 차지했습니다.


Sonraki dönemlerde ilk makineler, taşıtlar üretilmeye başlandı.

그 다음 시기에는 처음 기계들과 운송수단들이 생산되기 시작했습니다.


Tüm bu gelişmeler oyuncakların gelişimini de etkiledi.

모든 이 발전이 장난감의 발전에도 영향을 미쳤습니다.


Oyuncakların yeni gelişmelerden etkilenmesinin ilk sonuçlarından biri, oyuncak trenlerdir.

장난감들의 새로운 발전으로부터 영향을 받은 첫 결과중 하나는, 장난감 기차가 있습니다.


Daha sonra oyuncak otomobiller, gemiler, uçaklar da üretilmeye başlandı.

더 나중에는 장난감 자동차, 배, 비행기도 생산되기 시작했습니다.


Evet, artık oyuncaklar eski dönemlerde olduğu gibi evlerde aileler tarafından elde yapılmıyor, fabrikalarda çok miktarda üretiliyordu.

그래요, 이제 장난감들은 옛날에 있었던 것처럼 집에서 가족들의 손으로 만들어지지 않고, 공장에서 대량으로 생산되고 있습니다.


Oyuncakların değişim süreci bu kadarla da kalmadı.

장난감들의 변천 과정은 이 정도 머물지 않았습니다.


Konuşan bebekler oyuncak raflarındaki yerini aldı.

말하는 아기 인형이 장난감 전시대에서 자리를 차지했습니다.


Bunu sesleri tanıyabilen oyuncaklar izledi.

이것을 소리를 인식할 수 있는 장난감들이 따라갔습니다.


Bugün çocuklar için, robotlar gibi gelişmiş özelliklerde oyuncaklar da yapılıyor.

오늘날 어린이들을 위해, 로보트처럼 최신 특성으로 장난감들도 생산되고 있습니다.


Ve çocuklar, oyuncakların onlara sunduğu oyun dünyasındaki yolculuklarını sürdürüyorlar.

아이들은 장난감들이 그들에게 말하는 놀이 세상의 여행들을 진행하고 있습니다.


plastik 1. 플라스틱, 합성수지 2. 플라스틱의 çağ 시대, 시기 uzanmak 늘리다 araştırma 탐구, 조사연구, 탐사 yapılmak 실시되다, 수행되다 çıngırak 방울 종, 딸랑이 topaç 팽이 misket 구슬 ortaya koymak 보여주다, 나타내다 değişik 1. 여러 가지의 2. 변화의 3. 색다른 4. 다른 5. 개변한 kemik 1. 뼈 2. 뼈로 만든 fildişin 1. 상아 2. 상아 빛깔의 balmumun 밀랍 bitki 식물 pişmiş toprak 토기 gelişmek 성장하다, 발전하다 yemek takım 식기 rüzgâr değirmen 풍차 makin 기계 gelişim 성장, 발전 sonuç 1. 끝 2. 결과 3. 종말 tren 기차, 열차 gemi 배, 선박, 함선 uçak 비행기, 항공기 üretilmek 생산되다, 산출되다 taraf 1. 방향, 방면 2. 구역 3. 측, 면, 평, 방, 파 değişim 변화, 변천 süreç 경과, 과정 özellik 특성, 특징, 특색 sunmak 바치다, 드리다 yolculuk 여행 sürdürmek 진행하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요