Kasalliklarning sabablari

아픔의 이유들


Kasallikning oldini olish uchun har bir kasallikning kelib chiqish sababini bilish zarur.

병에서 낫기 위해 모든 병에 걸려버리는 이유를 알아야합니다.


Masalan, kishi kam uxlagani, yetarli darajada dam olmagani, o'z vaqtida ovqatlanmagani tufayli ko'pgina kasalliklarga chalinishi mumkin.

예를 들어, 사람이 적게 자는 것, 충분한 정도로 쉬지 않는 것, 제 시간에 식사를 하지 않는 것 때문에 매우 많은 병에 걸릴 수 있습니다.


Oshqozon-ichak kasalliklariga esa yuvilmagan meva-sabzavotlar, yaxshi tayyorlanmagan taom hamda iflos qo'l bilan iflos idish-tovoqlardan ovqat yeyish sabab bo'lishi mumkin.

소화기 계통 질병에 (걸리는 것은) 씻지 않은 과일과 야채들, 잘 익히지 않은 음식들도 더러운 손으로 더러운 그릇으로부터 음식을 먹기 때문일 수 있습니다.


Kasalliklar, shuningdek, hasharotlar, kemiruvchilar hamda uy hayvonlarining oziq-ovqatga tegishi tufayli ham paydo bo'lishi mumkin.

질병은, 그러므로, 벌레들, 쏠아먹는 동물들이 가축의 음식에 손대는 것 때문에도 나타날 수 있습니다.


yetarli 충분한 oshqozon-ichak 소화기 계통 kemirmoq 쏠다, 갉다, 물다


=====


Chekmang!

담배 태우지 마세요!


Fransuz ekspertlarining ta'kidlashicha, bu mamlakatda sigaretadan zaharlanish oqibatida vafot etayotgan odamlar soni Ikkinchi jahon urushida Xirosimada atom bombasi portlashi keltirgan halokatdan ham ancha dahshatli ekan.

프랑스인 전문가들이 강조한 것에 따르면, 이 나라에서 담배로부터 독을 흡입한 결과로 죽는 사람들의 숫자가 2차세계대전에서 히로시마에 원자폭탄이 폭발이 초래한 파멸보다도 더 무섭다고 합니다.


Fransiyada har yili saraton (rak) kasalligidan 150 ming kishi nobud bo'lmoqda.

프랑스에서 매해 암으로 15만명이 죽고 있습니다.


Ularning 60 ming nafarining o'limiga chekish sabab bo'lgan.

그들 중 6만명의 죽음에 흡연이 원인이었습니다.


Mutaxassislarning aytishicha, 2020-2025 yilga borib chekuvchilar ko'payishi tufayli mamlakatda o'pka raki va boshqa onkologik kasalliklar qurbonlari soni keskin ko'tarilishi mumkin.

전문가들의 말에 의하면, 2020-2025년에 가서 흡연자의 증가 때문에 국가에서 폐암과 다른 종양들의 희생자들 수가 급격히 증가할 수 있습니다.


Buning sababi 80-yillardan boshlab chekuvchilar safiga ko'plab ayollar va bolalar qo'shilayotganidir.

이 이유는 80년대부터 시작한 흡연자들의 지위에 매우 많은 여자들과 아이들이 더해졌기 때문입니다.


ekspert 전문가, 심사위원 ta'kidlamoq 강조하다, 역설하다 sigareta 담배 zaharlanmoq 독이 들어있다, 음독자살하다 oqibat 결과 portlamoq 폭발하다, 파열하다, 작렬하다 dahshatli 두려운, 무서운, 소름끼치는 halokat (선박) 난파, 파멸, 멸망 nobud bo'lmoq 죽다 chekuvchi 흡연자 onkologik 종양의, 종양학의 keskin 지나치게 강렬한, 날카로운, 격렬한 saf 지위, 계급 o'pka 허파, 폐


=====


Angliya, Gollandiya va Yaponiya olimlari yaqinda choy ichimligining yana bir mo'jizaviy xusiyatini kashf etdilar.

영국, 네덜란드와 일본의 학자들은 최근에 차를 마시는 것의 또 하나의 기적적인 특징을 발견했습니다.


Muntazam ravishda choy ichib yuradigan kishilar oshqozon yarasi va oshqozon saratoni kasalliklariga kamdan kam chalinar ekan.

정기적인 상태로 차를 계속 마시는 사람들은 위의 상처와 위암에 적게 걸린다고 합니다.


Qarang, bizning dono xalqimiz choyni sevishi bejiz emas ekan.

보세요, 우리들의 현명한 사람들이 차를 사랑하는 것은 쓸 데 없지 않습니다.


Choy-chanqoqni bosadi, ovqat yaxshi hazm bo'lishiga yordam beradi, toliqqan asablarga quvvat baxsh etadi.

차는 갈증을 누르고, 음식을 잘 소화하는 것을 도와줍니다, 피곤한 신경들에 힘을 줍니다.


Bir piyola choy bahona do'stona suhbatga yo'l ochiladi, do'stlik, oqibat rishtalari bog'lanadi.

한 잔의 차를 통해서 우호적인 대화의 길을 열어줍니다, 우애, 결과의 인연을 묶어줍니다.


Yevropa xalqlari esa choydan ko'ra kofe, kakaoni xush ko'radilar.

유럽 사람들의 경우 차보다 커피, 코코아를 좋아합니다.


Shunda ham Buyuk Britaniyada bir kunda 18 million piyola choy iste'mol qilinadi.

이럼에도 불구하고 영국에서 하루에 1800만잔의 차가 사용되고 있습니다.


Olimlar bu choyxo'rlikni yetarli emas, degan xulosaga keldilar.

학자들은 이 차를 사랑하는 것을 충분하지 않다고 결론을 내렸습니다.


Sog'lom bo'lishni istagan inglizlar ham endi o'zbeklardek choyxo'rlikni o'rniga qo'ysalar ajabmas.

건강해지는 것을 원한 영국인들도 지금 우즈벡인들처럼 choyxo'rlikni o'rniga qo'ysalar ajabmas.


xusiyat 성질, 성격, 특징 kashf etmoq 발견하다 chanqoq 갈증 toliqmoq 피곤하다, 지치다  do'stona 친한, 우호적인 rishta 유대, 인연, 결속 choyxo'r 차를 좋아하는 choyxo'rlik 차를 마시며 대화하며 노는 것


- bahona 는 '~를 매개로, 통해서, 이용하여, 도움을 받아'라는 의미다. 명사 주격과 같이 사용한다.

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요