Kutu kutu pense


Bir bahar günü çocuklar, bahçeye çıkmışlar.

어느 봄날 아이들은 정원으로 나왔습니다.


El ele tutuşup bir oyuna başlamışlar.

그들은 손에 손잡고 한 놀이를 시작했습니다.


Kuşlar, ağaçlar hatta çiçekler bile katılmış onlara.

새들, 나무들, 게다가 꽃들도 함께 그들에게 참여했습니다.


Hem oynuyor hem tekerleme söylüyorlarmış:

그들은 놀기도 하고, 노래를 부르고 있었습니다.


Kutu kutu pense,

상자에 펜치,


Elmamı yense.

내 사과를 먹으면.


Arkadaşım serçe

내 친구는 참새


Arkasını dönse.

그 뒤를 돌면.


Bir ara bütün çocukların yüzü gökyüzüne çevrilmiş.

갑자기 모든 아이들의 얼굴이 하늘로 향했습니다.


Kendi aralarında fısıl fısıl konuştuktan sonra oyuna yeniden başlamışlar:

그들은 자기들끼리 소근소근 이야기한 후 놀이를 다시 시작했습니다.


Kutu kutu pense,

상자에 펜치,


Elmamı yense.

내 사과를 먹으면.


Güzelim Güneş,

내 사랑 태양,


Aramıza gelse.

우리들 사이에 온다면.


Bir yandan oynuyor bir yandan da gelmesi için Güneş'e el ediyorlarmış.

한쪽으로는 놀이를 하고, 한쪽에서는 오라고 태양에 손을 흔들었습니다.


Güneş de onları duymuş.

태양도 그것들을 들었습니다.


Mutluluktan yanakları al al olmuş.

즐거움으로 그의 볼들은 진홍색이 되었습니다.


Yavaşça süzülmüş yeryüzüne.

천천히 땅으로 미끄러졌습니다.


Girmiş çocukların arasına.

아이들 사이로 들어갔습니다.


Tutmuş onların çiçek ellerinden, başlamış oynamaya.

그들의 꽃같은 손들을 잡았고, 놀기 시작했습니다.


Çocuklar, Güneş'in yanlarına gelmesine çok sevinmişler ve ondan bir istekte daha bulunmuşlar:

아이들은 태양이 곁에 온 것에 매우 기뻤고, 태양에게 소원을 더 말했습니다.


Kutu kutu pense,

상자에 펜치,


Güneş dile gelse.

태양이 말한다면.


Görüp bildiklerini

보고 알게된 것을


Bizlere söylese.

우리에게 말한다면.


Güneş, çocukların bu isteğine de hayır diyememiş, başlamış anlatmaya:

태양은 아이들의 이 소원에도 아니라고 말하지 않고, 설명하기 시작했습니다.


- Sevgili çocuklar!

사랑스러운 아이들아!


Dünya yaratıldığından beri bütün varlıklarla dost oldum.

세상이 창조된 이래 모든 존재들에게 나는 친구였어.


Sizleri sevdiğim kadar ağaçları, kuşları, meyveleri ve sebzeleri de severim.

너희들을 내가 사랑하는 만큼 나무들, 새들, 과일들과 야채들도 나는 사랑해.


Onlarla da konuşur, oyun oynarım.

나는 그것들과도 이야기하고, 놀아.


Her gün akşama doğru arkadaşlarımdan biriyle yanınıza gelmemi ve onu sizinle tanıştırmamı ister misiniz?

매일 저녁무렵 내가 내 친구중 한 명과 함께 너희 곁으로 오고, 그를 너희들에게 소개시켜주길 원하니?


Çocuklar sevinçle:

아이들은 기뻐하며


- İsteriz, demişler.

"원해요" 라고 말했습니다.


Güneş, kırk gün boyunca farklı bir arkadaşıyla katılmış çocukların oyununa.

태양은 40일 동안 다른 친구와 아이들의 놀이에 참여했습니다.


Her akşam Güneş sararmaya başlayınca çocuklar yeni bir tekerleme söylemişler:

매일 밤 태양이 노랗게 될 때 아이들은 새로운 노래 하나를 불렀습니다.


Kutu kutu pense,

상자에 펜치,


Elmamı yense.

내 사과를 먹으면.


Arkadaşım Güneş

내 친구 태양


Arkasını dönse.

그 뒤를 돌면.


Güneş, istemeye istemeye arkasını dönüp gitmiş.

태양은 원하지 않으면서 뒤로 돌아가버렸습니다.


Bu sefer Güneş'in gitmesini fırsat bilen ay ve yıldız katılmış çocukların oyununa.

이번에는 태양이 가는 것을 기회로 아이들의 놀이에 달과 별이 참여했습니다.


Bu oyun kırk gün kırk gece sürmüş.

이 놀이는 40일 밤낮으로 걸렸습니다.


Güneş mutlu olmuş, ay ve yıldız mutlu olmuş.

태양은 행복했고, 달과 별은 행복했습니다.


Hepsinden önemlisi çocuklar çok mutlu olmuşlar.

모두들 가운데에서 소중한 아이들은 매우 행복했습니다.


hatta 더욱이, 게다가, 심지어 pense 펜치 serçe 참새 bir ara 갑자기, 한순간 çevrilmek 1. 바뀌다 2. 둘러싸이다, 둘리다, 싸이다, 포위되다 fısıl fısıl 소곤소곤 el etmek 손을 흔들다, 오라고 손짓하다 mutluluk 행복, 행운, 즐거움 yanak 볼, 뺨 al 붉은, 홍색의, 적색의, 빨간 süzülmek 1. 여과되다, 걸러지다 2. 미끄러지듯 움직이다 istek 1. 바람, 희망 2. 욕망, 갈망, 기대 3. 요구, 요청, 청원 4. 욕구, 의욕 yaratılmak 만들어지다, 창조되다 varlık 1. 존재, 존재물, 사물 2. 귀중품 3. 유족, 부유 dile gelmek 말하기 시작하다 sefer 1. 여행, 항해 2. 번, 차례 3. 원정


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요