Göyərçin və qarişqa

비둘기와 개미


Meşə göyərçini bir yaz günü su içməyə getdi.

숲 비둘기가 어느 여름날 물을 마시러 갔습니다.


Gördü bir qarışqa suya düşüb çabalayır.

그것은 개미 한 마리가 물에 빠져서 허우적거리는 것을 보았습니다.


Göyərçin tez qarışqanın köməyinə gəldi.

비둘기는 서둘러 개미를 도우러 왔습니다.


Dimdiyinə bir yarpaq alıb suya atdı.

부리에 이파리 하나를 물고 물로 던졌습니다.


Göyərçin sülh quşudur.

비둘기는 평화의 새입니다.


Amma yarpaq qarışqadan xeyli aralı düşdü.

그러나 잎사귀는 개미로부터 매우 멀리 떨어졌습니다.


Çayın axarı qarışqanı xeyli uzağa apardı.

개울 물살이 개미를 매우 멀리 데려갔습니다.


Bu zaman göyərçin caynağına çöp alıb onu suya atdı.

이때 비둘기는 발톱으로 지푸라기를 잡아 그것을 물로 던졌습니다.


Qarışqa tez çöpə dırmaşdı.

개미는 재빨리 지푸라기로 기어올라갔습니다.


Beləliklə, o, ölümdən qurtardı.

이렇게 그것은 죽음으로부터 구조되었습니다.


Sahilə çıxanda qarışqa göyərçinə dedi:

물가로 나왔을 때 개미는 비둘기에게 말했습니다.


- Məni ölümdən qurtardın.

"너는 나를 죽음으로부터 구해주었어.


Bir gün olar, mən də sənə kömək edərəm.

언젠가 나도 너를 도와줄께."


Göyərçin uçub getdi.

비둘기는 날아갔습니다.


Həmin vaxtdan xeyli keçdi.

그때로부터 많은 시간이 지나갔습니다.


Göyərçin ağacın başında yuvasında rahatca yatmışdı.

비둘기는 나무 꼭대기에 있는 둥지에서 편히 잤습니다.


Bir ovçu onu çoxdan güdürmüş.

한 사냥꾼이 그것을 오래 전부터 뒤쫓았습니다.


İstəyirmiş ki, göyərçini diri-diri tutsun.

그는 비둘기를 산 채로 잡고 싶었습니다.


Fürsət idi.

기회였습니다.


Göyərçini yatdığı yerdən götürmək istədi.

비둘기가 자고 있는 곳에서 잡고 싶었습니다.


Ayaq barmağını ucunda ağaca yaxınlaşdı.

발가락을 끝으로 나무를 향해 접근했습니다.


Tətiyi çəkmək istəyəndə qarışqa ovçunun boynundan bərk dişlədi.

방아쇠를 당기려 할 때 개미는 사냥꾼의 목을 세게 물었습니다.


Ovçu tətiyi çəksə də, göyərçini vura bilmədi.

사냥꾼이 방아쇠를 당겼음에도 불구하고, 비둘기를 맞출 수 없었습니다.


Tüfəngin səsinə göyərçin oyandı.

총소리에 비둘기는 일어났습니다.


Qarışqanı gördü, dedi:

그것은 개미를 보았고, 말했습니다.


- Çox sağ ol, dost.

"고마워 친구야.


Yaxşılığa yaxşılıq deyiblər.

'선행에 선행으로' 라고 말하는구나."


çöp 짚, 밀짚 rahatca 조용히, 고요히, 편안히, 알맞게 diri 살아있는, 생명있는, 활기찬 fürsət 기회, 찬스 tətik 방아쇠


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요