Біздің отбасымыз

우리들의 가족


Біздің отбасымыз онша үлкен емес.

우리들의 가족은 그렇게 크지 않습니다.


Отбасымызда 4 адам бар.

우리들의 가족에는 4명이 있습니다.


Олар : әкем, анам, ағам және мен.

그들은 제 아버지, 제 어머니, 제 형과 저입니다.


Біз Алматыда тұрамыз.

우리들은 알마티에서 삽니다.


Менің атым - Ерасыл.

제 이름은 예라슬입니다.


Мен 12 жастамын, 6-сыныпта оқимын.

저는 12살이고, 6학년에서 공부합니다.


Әкемнің мамандығы - экономист.

제 아버지의 직업은 경제학자입니다.


Жеке меншік фирмасы бар.

개인 소유의 회사가 있습니다.


Анам - балалар дәрігері, №1 емханада жұмыс істейді.

제 어머니는 소아과 의시로, 제1종합병원에서 근무합니다.


Ол 42 жаста, әкемнен екі жас кіші.

그녀는 42세로, 아버지보다 2살 연하입니다.


Ағамның аты - Дәулет.

제 형의 이름은 대울렛입니다.


Жасы 22-де, Әбу Насыр әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің студенті.

그의 나이는 22살로, 애부 나스르 알-파라비 카자흐 국립 대학교 학생입니다.


Оның болашақ мамандығы - заңгер.

그의 장래 직업은 법률가입니다.


Менің атам мен әжем бар.

저는 할아버지와 할머니가 있습니다.


Олар ауылда тұрады.

그들은 시골에서 삽니다.


Олардың 6 немересі, 2 шөбересі бар.

그들은 손주가 6명, 증손주가 2명 있습니다.


Мен жазғы демалыста атам мен әжемнің үйіне барамын.

저는 여름방학에 할아버지와 할머니의 집으로 갑니다.


Біздің отбасымыз өте тату.

우리들의 가족은 매우 화목합니다.


Мен өз отбасымды жақсы көремін.

저는 제 가족을 좋아합니다.


шөбере 증손자, 증손녀 меншік 소유, 재산 жеке меншік 사유 재산 меншікті 개인의, 자기만의 заңгер 법률가, 변호사 балалар дәрігері 소아과 의사 болашақ 1. 장래, 미래 2. 장래의, 미래의


=====


Сенің отбасың үлкен бе?

네 가족은 크니?


Отбасыңда қанша адам бар?

네 가족은 몇 명이니?


Сенің ата-анаң қай жерде жұмыс істейді?

네 부모님은 어디에서 근무하시니?


Сенің әпкең, ағаң, інің, сіңлің (қарындасың) бар ма?

너는 언니, 오빠, 남동생, 여동생 (네 형제자매)이 있니?


Олар не істейді?

그들은 무엇을 하니?

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요