Borc

의무


Şaxtalı bir qış gecəsi idi.

몹시 추운 어느 겨울밤이었습니다.


Telefonun zəngi çalındı.

전화벨이 울렸습니다.


Gülyaz dəstəyi götürdü.

귈야즈는 수화기를 들었습니다.


Qonşu kənddən bir qadın həyəcanla deyirdi:

이웃 마을에서부터 한 여성이 당황해하며 말하고 있었습니다.


- Həkim, körpənin həyatı təhlükədədir.

"의사선생님, 어린이의 생명이 위험한 상황이에요.


Özünüzü tez yetirin.

빨리 와주세요.


Ümidimiz sizədir.

우리들의 운명은 당신께 달려 있어요.


Onu xilas edin.

구해주세요."


Gülyaz dərhal yola düşdü.

귈야즈는 바로 길을 나섰습니다.


O, bir saatdan sonra xəstənin yanında idi.

그녀는 1시간 후 환자 곁에 있었습니다.


Həkim xəstəni müayinə etdi, ona iynə vurdu, dərman verdi.

의사는 환자를 진찰했고, 그에게 주사를 놓았고, 약을 주었습니다.


Həkim bütün gecəni xəstənin yanında qaldı.

의사는 밤새도록 환자 곁에 남았습니다.


Səhərə yaxın körpənin hərarəti aşağı düşdü.

동틀녘 아이의 열은 떨어졌습니다.


Uşaq yuxuya getdi.

아이는 잠들었습니다.


Gülyaz anaya dedi:

귈야즈가 어머니에게 말했습니다.


- Bacım, qorxma.

"제 자매님, 무서워 마요.


Təhlükə sovuşdu.

위험은 지나갔어요."


- Çox sağ olun, həkim.

"정말 고마워요, 의사 선생님."


Sizin bu yaxşılığınızı heç vaxt unutmaram.

저는 당신의 이 선생을 영원히 잊지 않을 거에요."


- Dəyməz.

"천만에요.


Bu mənim borcumdur.

이것은 제 의무에요."


Həkim anaya məsləhət verib getdi.

의사는 어머니에게 조언을 하고 갔습니다.


dəstək 수화기 müayinə 조사, 시찰, 점검, 진찰 hərarət 열, 온도 sovuşmaq 1. 스쳐 지나가다, 지나치다 2. 사라지다, 없어지다


=====


Təlefonda Gülyaza nə dedilər?

그들은 전화기에서 귈야즈에게 무엇을 말했나요?


Həkim körpəni necə sağaltdı?

의사는 어린이를 어떻게 치료했나요?


Ana təşəkkürünü necə bildirdi?

어머니는 그녀의 감사함을 어떻게 알렸나요?


Həkimin işi haqqında nə bilirsiniz?

의사의 일에 대해 여러분은 무엇을 알고 있나요?


sağaltmaq 치료하다, 치유하다, 낫게 하다

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요