우즈베키스탄 우즈베크어 교과서 Ona tili (우즈베크 학교) - 7학년 05 스포츠와 노동의 차이


Tojixon endi o'qituvchilik qilardi.

토지혼은 현재 교사로 근무하고 있었습니다.


Zinadan ohista, charchoq qadamlar bilan ikkinchi qavatga chiqdi-da, xayolparastlik bilan qo'ng'iroq tugmasini bosdi.

그는 계단 한 단에서부터 천천히, 피곤한 발로 2층으로 들어갔고, 몽상과 함께 초인종 버튼을 눌렀습니다.


Iqbolxonning ish stolidagi mitti guldonda sovuqdan ochilmay qolgan atirgulning ikki dona g'unchasi turar edi.

이크볼혼의 일은 탁자 위에 있는 아주 작은 꽃병에 추위 때문에 피지 않고 남은 장미꽃 중 두 싹을 살리고 있는 것이었습니다.


xayolparast 공상하는, 몽상하는, 많이 상상하는, 공상가, 몽상가 xayolparastlik 공상하기, 몽상하기


=====


Sport - maqsadli harakat, ilmiy asoslangan, sinovlardan o'tgan harakat.

스포츠는 목적이 있는 활동이며, 과학에 기초한, 실험들을 통한 행동입니다.


Shu bois u jismni chiniqtiradi, kuch beradi.

그 때문에 그것은 육체를 유연하게 하고, 힘을 줍니다.


Ertalabdan kechgacha daladan quti-quti pomidor, bodringni yelkaga ortmoqlab chiqish sport emas, ammo tosh irg'itish, tosh ko'rarish - sport, chunki unda qoidali harakat qilinadi.

아침부터 저녁까지 들판에서 토마토, 오이 상자들을 어깨에 올려 들고 나가는 것은 운동이 아니지만, 돌을 던지는 것, 돌을 들어올리는 것은 운동입니다, 왜냐하면 그것을 이용해 규칙이 있는 활동을 하기 때문입니다.


orttmoqlamoq 등에 짊어매 들어올리다, 어깨에 올려 들다


=====


Atrof jimjit.

주변이 조용합니다.


Xazonlarning shabadadan shitirlashi-yu chala berkitilgan vodoprovod jo'mragidan oqayotgan suvning jildirashidan boshqa hech narsa eshitilmasdi.

낙엽들이 산들바람 때문에 사각사각 소리를 내고, 살짝 감추어진 배수관 밸브에서 흐르고 있는 물이 똑똑 떨어지는 것 때문에 다른 그 어떤 것도 들리지 않고 있었습니다.


Hovli to'ridagi kichkina uy derazasidan ozgina joyga yorug' tushib turardi.

정원이 있는 형태인 작은 집 창문에서부터 작은 자리로 불빛이 비치고 있었습니다.


shitir (마른 풀, 종이, 잎 등이 내는 소리) 사각사각, 바스락바스락 shitirlamoq 사각사각 소리를 내다, 바스락 소리를 내다 berkitilmoq 감추어지다, 숨겨지다 vodoprovod 송수관, 배수관 jomrak 수도꼭지, 밸브 jildiramoq (액체가 아주 적은 양으로) 졸졸 흐르다, 똑똑 떨어지다 to'ri ~형태, 외관


=====


Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqar.

좋은 말로 뱀의 소굴에서 빠져나옵니다.


Do'sti nodondan dushmani ziyrak yaxshi.

친구는 무식함에 대한 적인 영리한 것이 좋습니다.


Qomati baland bo'lgan har kishining qimmati ham baland emas.

외적으로 키가 큰 모든 사람들의 가치도 높은 것은 아닙니다.


Yomon kishilarga hamroh bo'lsang, qozonga o'xshab qorasini yuqtiradi.

나쁜 사람들에게 동반자가 된다면, 솥처럼 시꺼먼 것이 들러붙습니다.


Nodonga pand aytsang, qafasga shamol yuborgan bilan teng bo'ladi.

무식한 사람에게 조언을 한다면, 새장에 바람을 불어넣은 사람과 똑같아집니다.


qomat 모양, 형태, 외관 yuqmoq 1. 들러붙다, 달라붙다 2. (병을) 전염시키다, 옮기다 3. 영향을 끼치다, 영향을 받다 yuqtirmoq 1. 들러붙다, 달라붙다 2. (병을) 전염시키다, 옮기다 3. 영향을 끼치다, 영향을 받다 pand 충고, 조언


=====


Bozorqulning onasi juda chiroyli xotin edi, to'y-hashamda tavanboshi bo'lib yurib o'lib ketdi.

보조르쿨의 어머니는 매우 아름다운 여성이었고, 결혼식에서 하객 맞이에 여념이 없었습니다.


Otasi havasmand kishi edi, buni ham havasmand qilib o'stirdi.

그의 아버지는 정열적인 사람이었고, 이것도 열정적으로 키웠습니다.


Hozir u yetim bo'lsa ham, shu yoshida bekning to'qqiz suruviga bosh cho'pon, qorako'lchi boy bo'lish uchun bundan qulay bo'sag'a bormi?

현재 그는 비록 고아이지만, 그 나이에 영주의 아홉 무리에 대한 우두머리 목동인데, 아스트라한 모피 생산자로서 부유해지기 위해 이보다 좋은 길이 있나요?


hasham 장신구 tavan 여성들이 결혼식에 들고 오는 과일 및 의복 등 tavanboshi 결혼식에 과일 및 의복 등을 들고 오는 여성을 맞이하고 손님들을 맞이할 방을 정리하는 여성


=====


Eng go'zal va dilbar qo'shiqlar ham Vatan haqidagi qo'shiqlardir.

가장 아름답고 사랑스러운 노래들도 조국에 대한 노래들입니다.


Bunday jozibador qo'shiqlar el-elatlarni birlashtiradi, ularni tinch-totuv va osoyishta yashashga, Vatanni har jihatdan yuksaltirishga, ko'z qorachig'iday asrab-avaylashga va ko'ksini qalqon qilib himoya qilishga da'vat etadi.

이처럼 마음을 잡아끄는 노래들은 민족들을 하나로 만들고, 그들을 평화롭고 친절하고 평화롭게 사는 것을, 조국을 모든 방면에서부터 발전시키는 것을, 눈동자처럼 소중히 키워야 하는 것을, 그리고 그 싹을 방패로써 지켜내는 것을 고무시킵니다.


dilbar 사랑스러운, 애교있는, 마음에 드는 jozibador 마음에 드는, 마음을 잡아끄는 da'vat 고무, 외침 maslak 노선, 방향, 목적


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요