Salam.
- 안녕하세요.

Salam.  Necəsiniz?
- 안녕하세요. 어떻게 지내세요?

Yaxşıyam, çox sağ olun.
- 저는 잘 지내요, 고마워요.

Siz necəsiniz?
- 어떻게 지내세요?

Mən də yaxşıyam.  Sağ olun.
- 저도 잘 지내요. 고마워요.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요