Salam, Tofiq
- 토피크야, 안녕.

Salam, Leyla.  Çoxdandır səni görmürəm.  Necəsən?
- 레일라야, 안녕.  요즘 너를 못 보았어.  잘 지내?

Yaxşıyam, sən necəsən?
- 잘 지내.  너는 잘 지내?

Mən də yaxşıyam.  İşlərin necədir?
- 나도 잘 지내.  별 일 없어? (how are things?)

Qaydasındadır, çox sağ ol.  Sənin işlərin necədir?
- 별 일 없어. (everything is fine) 매우 고마워.  너는 별 일 없어?

Pis deyil, çox sağ ol.
- 괜찮아. (not bad) 고마워.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요