Bağışlayınç mən getməliyəm.
- 죄송합니다.  저는 가야 합니다.

Yaxşı, sağ olun.  Məndən qardasınıza salam deyin.
- 예, 안녕히 가세요.  당신의 형제들에게 제 안부 전해주세요.

Çox sağ olun.  Sağlıqla qalın.
- 매우 고맙습니다.  건강하세요. (take care)

Xudahafizç yaxşı yol.
- 안녕히 가세요.
Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요