Yaxşı, mən getməliyəm.
- 그래, 나는 가야 해.

Mən də.  Məndən evdəkilərə salam de.
- 나도.  집에 안부 전해줘. (give me best to everybody at home)

Oldu, çox sağ ol.  Hələlik.
- 그래.  매우 고마워.  또 봐. (see you)

Hələlik.
- 또 보자.

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요